Bästa abiturient!

Välkommen till Prodekos abisidor! Prodeko är ämnesföreningen för studerande i produktionsekonomi vid Aalto-universitetet. Vi är en aktiv gemenskap med stark samhörighet, där var och en får hitta sin egen plats. Vi ordnar mångsidigt program för våra medlemmar, allt från företagsbesök och vägledning i studierna till sitzer och chillkvällar. För medlemmar erbjuds också olika sorters idrott varje vecka samt möjlighet att testa på nya idrottsgrenar. Dessutom kämpar vi som ämnesförening om medaljer i Unisports idrottsligor. I Otnäs, där Aalto-universitetet befinner sig, är teknologkulturen mycket stark. Här finns många möjligheter att utöva sina intressen tillsammans med likasinnade; förutom ämnesföreningarna finns också AUS underföreningar och evenemang som är riktade till alla i Aalto-gemenskapen.

På denna sida hittar du information om studierna i vår bransch samt hur det är att studera på svenska. Dessutom hittar du studerandes egna berättelser om hur de har hamnat här och vad de har tyckt om studierna och studielivet i Otnäs. Om du har frågor kan du vända dig till ämnesföreningens abiansvariga Arttu (abivastaava@prodeko.org).

Studier

Inom produktionsekonomi studerar man, precis som namnet säger, produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten hos företag. Det är alltså en unik kombination av ekonomi och teknik, vars mål är att ge färdigheter för att kunna utveckla vilket som helst företags verksamhet för att möjliggöra framgång både nu och i framtiden. Vid Aalto-universitetet ligger fokus framförallt på modern, teknologibaserad affärsverksamhet och ledarskap. Också Finlands bästa företagarstudier erbjuds för de som är intresserade av företagande och start-ups. I undervisningen ingår förutom företagsamhet olika viktiga helheter som hur man formar en strategi, planerar produktion, utför produktutveckling och gör affärsekonomiska kalkyler. Dessutom innehåller utbildningen också studier som utvecklar den personliga ledarskapsförmågan, vilket innefattar studier i bl.a. hur man motiverar andra och utnyttjar oanvänd potential.

Du kan läsa universitets beskrivning om studiernas innehåll samt de kunskaper som lärs ut här.

I studierna ingår många företagssamarbeten, och redan i början av studierna får studerande i många kurser möjligheten att göra företagsprojekt. Detta lär studerandena många konkreta kunskaper, och hjälper även till med att hitta sommarjobb. Företagsprojekten görs i grupp, och en stor del av studierna överlag görs tillsammans med andra. Detta garanterar en nära studiegemenskap, och dessutom lär man sig viktiga samarbetskunskaper inför framtiden. Dessutom är det trevligt att göra grupparbeten, eftersom studerande i produktionsekonomi är flitiga och ambitiösa - Aaltos linje för produktionsekonomi har redan länge varit den tekniska linjen som det är svårast att komma in på. Kurserna undervisas på finska, svenska och engelska, och mängden studier på engelska ökar i takt med att studierna framskrider. Man behöver inte vara orolig för att spårkkunskaperna inte räcker till i början av studierna - de utvecklas samtidigt som studierna framskrider!

Förutom studierna har Aaltos linje för produktionsekonomi en av Finlands starkaste, om inte det absolut starkaste, alumnnätverket dvs. nätverket av redan utexaminerade studerande. Detta syns t.ex. i den mentorverksamhet som ordnas. De som utexamineras från Aaltos magisterprogram i produktionsekonomi har i princip en garanterad arbetsplats, och därför är det också lätt att hitta arbete inom den egna branschen redan under studietiden. Företag ordnar också även riktligt med företagspresentationer för studerande. Trots att den utbildning och forskning som erbjuds vid institutionen för produktionsekonomi är i världsklass i sig själv, ger den nära gemenskapen mellan studerande, alumner och företag en möjlighet för studerande att lära sig och uppleva sådant som inga kurser kan lära ut. Detta är en av de centrala orsakerna till att just Aalto-universitetets produktionsekonomi-alumner är överrepresenterade bland toppskiktet i Finlands affärsvärld, speciellt då man tar i beaktande att det genom tiderna har utexaminerats under 2500 studerande. Studier i produktionsekonomi vid Aalto-universitetet banar väg för framgång både genom studierna samt den nära samhörighet som finns inom gemenskap

Du kan läsa mer om studier på svenska här.

Modelläseordningen för svenskspråkiga phuxar i produktionsekonomi hittar du här.

 

Alumner från linjen för produktionsekonomi blir anställda i expert- och ledningspositioner, som exempelvis:

 • Företagsledningskonsult

 • Ekonomichef

 • Operativ chef

 • Projektchef

 • Personalchef

 • Verkställande direktör

 • Försäljningschef

 • Produktionsplanerare

 • Kvalitetschef

 • Produktutvecklingschef

 • Investeringsbankir

 • Företagare

 • Expertuppgifter inom kapitalinvestering


 

Studerandenas hälsningar

 

Bästa Abiturient!

Att du nu läser detta visar att du är en driftig person med stora målsättningar som inte är rädd att anta en utmaning. Produktionsekonomi erbjuder dig en fantastisk möjlighet att kombinera teknik och företagsledning. Vill du starta ditt eget företag eller arbeta som företagsledare inom de största bolagen i världen så är detta din perfekta utbildning. 

Min väg till produktionsekonomi var inte den rakaste. Under gymnasietiden trodde jag länge att jag skulle börja studera ekonomi. Med tiden började jag inse att jag skulle missa den tekniska delen om jag valde ekonomi, men jag ville fortfarande förstå den ekonomiska biten inom ett företag. Jag valde således i sista sekund att ansöka till Aalto, ett beslut som jag inte ångrat. 

Som österbottning så är det en sak jag saknar, kunskap i vårt andra inhemska språk. Här pratar vi inte om “nyländsk dålig på finska” utan “österbottnisk dålig på finska”. Att vara som helt svenskspråkig på produktionsekonomi har inte varit ett hinder. Du har möjlighet att gå över 1/3 av alla kurser på svenska och en stor del av kurserna går också på engelska redan i kandidatskedet. På kurser som går på finska så är all litteratur på engelska och professorerna ser alltid till att man får en svenskspråkiggrupp för grupparbeten. Alla inlämningar och prov får du också skriva på svenska. På Prodeko så finns det också många som pratar svenska och ännu flera som vill lära sig. Utöver detta finns också Teknologföreningen, den svenskspråkiga nationen vid Aalto. 

Jag rekommenderar varmt att du söker till Produktionsekonomi. Låt inte eventuella bristfälliga kunskaper i finska stoppa dig. Om jag klarar det så kommer du också att göra det. Jag håller tummarna för dig och hoppas att vi ses i våra regnbågsfärgade halare!

 

Oscar Löfqvist, Andra årets studerande

Hejsan Abi!

Jag är Ines och jag började studera produktionsekonomi hösten 2016. Jag gick Mattlidens gymnasium och då var jag intresserad av att studera något som kombinerar både teknik och ekonomi. Jag fick möjligheten att bekanta mig med Aalto och Teknologföreningen redan under gymnasietiden när jag deltog i Mattetäphlan. Efter Mattetäphlan fick jag en stark känsla att jag ville studera här.

Efter att jag undersökt olika studiemöjligheter på Aalto och läst lite om produktionsekonomi, blev jag övertygad om att det kunde vara min grej. Nu är jag på slutrakan av mina studier och kan konstatera att jag är väldigt nöjd med mitt val av utbildning och allt det jag fått uppleva på sidan om. Jag har haft möjligheten att studera med fantastiska personer, göra flera intressanta grupparbeten, delta på en massa roliga evenemang och bland annat lärt mig programmera. Jag har även kunnat ta kurser på svenska! Så om du är osäker om att studera på finska så kan man bra gå de flesta grundkurser på svenska under de första åren.

Var inte heller rädd om du inte känner någon annan som söker till produktionsekonomi. Jag kände ingen när jag började, men tack vare en god stämning på Prodeko tog det inte länge innan jag kände mig som hemma. Lycka till med inträdesproven och studentexamen och hoppas vi ses snart!

 

Ines Ahlroth, Femte årets studerande