Killan ansiomerkit ja kunnianosoitukset

Prodekon Kunniajäsenet
Pro Prodeko -ansiomerkin saaneet
Prodekon Kunnialastun saaneet

Ansiomerkkiohjesääntö

Tuotantotalouden Kilta Prodekon ansiomerkkiohjesääntö

I Pro Prodeko -ansiomerkki

1§ Pro Prodeko -ansiomerkki

Pro Prodeko -ansiomerkki on korkein Tuotantotalouden Kilta Prodekon varsinaiselle jäsenelle myönnettävä ansiomerkki.

2§ Ansiomerkin ulkomuoto

Pro Prodeko -ansiomerkki koostuu halkaistusta koivuhalosta (150 mm x 50 mm x 25 mm), joka on hiottu ja lakattu. Halon toiseen päähän on kiinnitetty hopeanvärinen lenkkiruuvi. Lenkkiruuviin on kiinnitetty hopeanvärinen kettinki (1000 mm). Halkoon on naulattu kahdella teräsnaulalla hopeinen viirilaatta (70 mm x 20 mm). Laatta kiinnitetään halkoon alustavasti ennen luovutusta. Luovutustilaisuudessa ansiomerkin saaja iskee naulat pohjaan. Viirilaatassa on pituussuunnassa keskitettynä teksti:

PRO PRODEKO
”Päiväys”
”Saajan Nimi”

3§ Ansiomerkin jakoperusteet

Pro Prodeko -ansiomerkki voidaan myöntää sellaiselle henkilölle, joka on pitkäjänteisesti edistänyt Prodekon toimintaa ja tarkoitusperiä, luonut kiltahenkeä sekä aktiivisesti osallistunut killan toimintaan. Ansiomerkkitoimikunnan tai killan istuvan hallituksen jäsenet eivät pääsääntöisesti voi tulla kyseeseen killan ansiomerkin saajina.

4§ Ansiomerkin luovutus

Pro Prodeko -ansiomerkki myönnetään killan vuosijuhlassa. Mikäli tähän ei ole mahdollisuutta, ansiomerkki myönnetään hallituksen päätöksen mukaan jossain toisessa killan tapahtumassa.

5§ Ansiomerkkitoimikunta

Ansiomerkin myöntää Tuotantotalouden Kilta Prodekon hallitus. Esityksen ansiomerkin saajista tekee Prodekon ansiomerkkitoimikunta. Prodekon ansiomerkkitoimikunnan kutsuu koolle killan puheenjohtaja ja toimikunnan kokoonpanon vahvistaa killan hallitus. Toimikunta koostuu killan puheenjohtajasta ja ainakin kahdesta muusta killan toiminnassa ansioituneesta jäsenestä. Ansiomerkkitoimikunnan esityksissä on mainittava ehdotettujen henkilöiden nimet sekä ehdotettavat myöntämisperusteet.

6§ Ansiomerkin käyttö

Pro Prodeko -ansiomerkkiä käytetään akateemisissa juhlatilaisuuksissa juhlapuvun tai tumman puvun kanssa.

II Prodekon kunnialastu

7§ Kunnialastun ulkomuoto

Prodekon kunnialastu on killan toinen ansiomerkki, joka koostuu hiotusta saarnilastusta (6 cm x 10 cm x 5mm). Puun syyt kulkevat lastussa pitkittäin. Lastun lyhyemmällä särmällä yläreunassa on laser-polttamalla kaiverrettu Prodekon logo ilman tekstejä, sekä sen alle keskitettynä teksti ”PRODEKO”. Lastuun on kiinnitetty messinginvärinen metallilaatta (40 mm x 20 mm) liimalla tai tarrapinnalla. Lastun lyhyemmällä särmällä on reikä, jossa on messinginvärinen metallirengas. Renkaasta lähtee messinginvärinen (1000 mm) kettinki. Metallilaatassa on keskitettynä teksti:

KUNNIALASTU
”Päiväys”
”Saajan nimi”

8§ Kunnialastun jakoperusteet

Prodekon kunnialastu voidaan myöntää sellaiselle henkilölle, joka on osoittanut poikkeuksellisen ansiokasta kiltahenkeä ja omalla toiminnallaan edistänyt Prodekon tarkoitusperiä.

9§ Kunnialastun luovutus

Kunnialastu myönnetään killan vuosijuhlassa. Mikäli tähän ei ole mahdollisuutta, kunnialastu myönnetään hallituksen päätöksen mukaan jossain toisessa killan tapahtumassa.

10§ Kunnialastun saajien valinta

Kunnialastun myöntää Tuotantotalouden Kilta Prodekon hallitus. Esityksen kunnialastun saajista tekee Prodekon ansiomerkkitoimikunta. Ansiomerkkitoimikunnan esityksessä on mainittava ehdotettujen henkilöiden nimet sekä ehdotettavat myöntämisperusteet.

11§ Kunnialastun käyttö

Prodekon kunnialastua käytetään akateemisissa juhlatilaisuuksissa juhlapuvun tai tumman puvun kanssa. Kunnialastua ei tule käyttää samanaikaisesti Pro Prodeko –ansiomerkin kanssa.

III      Kunniajäsenet

12§ Kunniajäseneksi kutsumisen perusteet

Killan kunniajäseneksi voidaan kiltakokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on ansioitunut killan tai Tuotantotalouden kerho PRODEKOn toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt niiden pyrkimyksiä. Varsinaista jäsentä ei voida kutsua kunniajäseneksi. Kunniajäsentoimikunta laatii esityksen uusista kunniajäsenistä hallitukselle, jonka hyväksyttyä sen ehdotus viedään perusteluineen kiltakokoukselle käsiteltäväksi.

13§ Kunniajäseneksi kutsuminen

Uudet kunniajäsenet kutsutaan killan vuosijuhlassa, jolloin heille annetaan kunniakirja ja killan ansiomerkki.

14§ Kunniajäsentoimikunta

Tuotantotalouden Kilta Prodekon kunniajäsentoimikunnan tehtävänä on tarvittaessa tehdä hallitukselle esitys Prodekon kunniajäsenyyden saajista. Prodekon kunniajäsentoimikunnan kutsuu koolle killan puheenjohtaja ja toimikunnan kokoonpanon vahvistaa killan hallitus. Toimikunta koostuu killan puheenjohtajasta ja ainakin neljästä muusta killan toiminnassa ansioituneesta jäsenestä. Osa toimikunnan jäsenistä on oltava muita kuin killan varsinaisia jäseniä. Kunniajäsentoimikunnan esityksissä on mainittava ehdotettujen henkilöiden nimet sekä ehdotettavat myöntämisperusteet.

IV Muut kunnianosoitukset

15§ Killan kunniatalonmies

Hallitus voi kutsua killalle kunniatalonmiehen. Killan kunniatalonmieheksi voidaan kutsua erityisellä tavalla edistänyt killan toimintaa ja pyrkimyksiä edistänyt henkilö, joka ei ole ollut killan varsinainen jäsen. Killan kunniatalonmiehen virkaa voi kantaa kerrallaan ainoastaan yksi henkilö.

16§ AYY:n kunnianosoitukset

Ansiomerkkitoimikunta tai vähintään kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä voi tehdä hallitukselle esityksen AYY:n ansiomerkin tai Pyöreän Tornin Killan jäsenyyden anomisesta. Esityksissä on mainittava ehdotettujen henkilöiden nimet, kunnianosoitus, jota heille ehdotetaan sekä ehdotettavat myöntämisperusteet. Hallituksen hyväksyttyä tehdyn ehdotuksen puheenjohtaja toimittaa sen edelleen AYY:n hallitukselle killan virallisena esityksenä.