2023
ÄnnÄ-jaos
Eero Turkki
N-toimettomuushenkilö
Roosa Toivakka
N-toimettomuushenkilö
Elias Takala
N-toimettomuushenkilö
Severi Sinkko
N-vastaamattomuushenkilö
Lotta Oksala
N-toimettomuushenkilö
Oskari Leppä
N-toimettomuushenkilö
Kaisa Korhonen
N-toimettomuushenkilö
Meri Kalke
N-toimettomuushenkilö
Ilari Jokinen
N-toimettomuushenkilö
Eeva Jokinen
N-toimettomuushenkilö
Sanni Hyytinen
N-toimettomuushenkilö
Heidi Fontell
N-toimettomuushenkilö
Rahajaos
Paavo Tanskanen
Rahaneuvos
Touko Johtimo
Rahaneuvos
Frans Hietaranta
Rahaneuvos
Pitkä XQ-jaos
Eero Turkki
Pitkä XQ-vastaava
Matias Lehtinen
Pitkä XQ-toimikuntalainen
Iina-Sofia Launonen
Pitkä XQ-vastaava
Yhteisöjaos
Alexander Wikström
Terdetaituri
Sami Vilén
Häirintäyhdyshenkilö
Aleksi Turkkila
Häirintäyhdyshenkilö
Linus Tiitinen
Terdetaituri
Aino Soinio
Hyvis
Aino Soinio
Häirintäyhdyshenkilö
Mikael Rönnholm
Kiltis MacGyver
Hilja Raunu
Hyvis
Antti Ranta
Punttisvastaava
Jenni Palukka
Namu Oy:n toimitusjohtaja
Oskari Ojavuo
Terdetaituri
Linda Noronen
Hyvis
Pyry Nissinen
Vastuullisuuskansleri
Aaro Nieminen
Biljardivastaava
Mikael Morén
Kiltis MacGyver
Anton Mikkonen
Terdetaituri
Matilda Lavinkoski
Terdetaituri
Heini Koivu
Biljardivastaava
Kustaa Juurakko
Terdetaituri
Valtteri Haikarainen
Terdetaituri
Veera Fristadius
TEK-yhdyshenkilö
Heidi Fontell
Historioitsija
Markus Aitio
Terdetaituri
Akusti Aaltonen
Maitotyttö
Fuksijaos
Lukas Pirker
Isovastaava
Opintojaos
Meri Ruuska
Mentorointimanageri
Jaakko Lehtonen
Pääainevastaava
Kaisa Korhonen
Pääainevastaava
Kusti Hämäläinen
Pääainevastaava
Ulkojaos
Henna Takanen
Ulkotoimari
Petteri Raita
ESTIEM-vastaava
Santtu Pelkonen
Ulkotoimari
Iida Nuortio
Ulkotoimari
Johannes Korpela
Ulkotoimari
Siiri Keränen
Ulkotoimari
Yrityssuhdetiimi
Santtu Vaalamo
YS-toimihenkilö
Henna Sertti
YS-toimihenkilö
Pekka Prieur
YS-toimihenkilö
Sara Kivi
YS-toimihenkilö
Vuosijuhlatoimikunta
Joonatan Taponen
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Tommy Stenius
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Aleksi-Elias Ruohonen
Disdollaustirehtööri
Lauri Pelttari
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Anton Mikkonen
Diskonttaustirehtööri
Reeta Lalla
Diskonttaustirehtööri
Veera Immonen
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Seminaaritoimikunta
Laura Ukkonen
Sedinaaritsaari
Ella Talme
Seminaaritsaari
Severi Sinkko
Seminaaritoimikunnan jäsen
Teemu Koskiahde
Seminaaritoimikunnan jäsen
Antti Honkanen
Seminaaritoimikunnan jäsen
Kulttuurijaos
Linus Tiitinen
Kulttuuripersoona
Henna Takanen
Kulttuuripersoona
Oskar Renholm
Kulttuuripersoona
Juho Mäki
Kulttuuripersoona
Pauli Lahtinen
Kulttuuripersoona
Teemu Koskiahde
Kulttuuripersoona
Pinja Jokiniemi
Kulttuuripersoona
Veera Immonen
Kulttuuripersoona
Niina Ikonen
Kulttuuripersoona
Ronja Hartimo
Kulttuuripersoona
Tiina Duan
Kulttuuripersoona
Mediajaos
Jieming You
Viestintävelho
Matias Ylä-Rautio
Abitiimin jäsen
Risto Virtaharju
Webbitiimiläinen
Veikko Valtonen
Prolekon toimittaja
Santtu Vaalamo
Abitiimin jäsen
Reetta Uusitalo
Prolekon toimittaja
Mikael Uusitalo
CTO
Rasmus Uusipaikka
Webbitiimiläinen
Rasmus Uusipaikka
Abivastaava
Pekka Urvas
Prolekon päätoimittaja
Laura Ukkonen
Viestintävelho
Miika Tuomimäki
Viestintävelho
Elias Takala
Prolekon toimittaja
Aino Soinio
Viestintävelho
Aino Soinio
Prolekon toimittaja
Severi Sinkko
Prolekon toimittaja
Hanna Sertti
Dokumentoija
Arttu Seppänen
Abitiimin jäsen
Teemu Salminen
Prolekon toimittaja
Voitto Saarinen
Prolekon toimittaja
Hilja Raunu
Prolekon toimittaja
Antti Ranta
Prolekon toimittaja
Toivo Rannila
Prolekon toimittaja
Pauli Puhakainen
Abitiimin jäsen
Pauli Puhakainen
Webbitiimiläinen
Lukas Pirker
Prolekon toimittaja
Santtu Pelkonen
Abitiimin jäsen
Sami Pelander
Viestintävelho
Jenni Palukka
Abitiimin jäsen
Sakari Palojoki
Webbitiimiläinen
Akseli Paakkola
Webbitiimiläinen
Iida Nuortio
Abitiimin jäsen
Olli Mustajoki
Abitiimin jäsen
Mikaen Morén
Prolekon toimittaja
Iiro Moisander
Prolekon toimittaja
Markus Minkkinen
Prolekon toimittaja
Markus Minkkinen
Webbitiimiläinen
Iivari Kyttälä
Abitiimin jäsen
Ville Kunnari
Abitiimin jäsen
Aino Kotiranta
Abitiimin jäsen
Teemu Koskiahde
Prolekon toimittaja
Aino Klintrup
Prolekon toimittaja
Kalle Kinnala
Dokumentoija
Pinja Jokiniemi
Abitiimin jäsen
Leevi Jäkälä
Webbitiimiläinen
Miika Imponen
Prolekon toimittaja
Niina Ikonen
Prolekon toimittaja
Antti Honkanen
Prolekon toimittaja
Aleks Hiidenhovi
Webbitiimiläinen
Tiina Duan
Dokumentoija
Charlie Cruz Kauppila
Dokumentoija
Charlie Cruz Kauppila
Webbitiimiläinen
Tapahtumajaos
Santtu Vaalamo
Lukkarikisälli
Roope Ripatti
Lukkari
Toivo Rannila
Lukkari
Pekka Prieur
Juomanlaskija
Lukas Pirker
Lukkarikisälli
Joonatan Pesonen
Juomanlaskija
Peter Pekkinen
Lukkari
Pyry Paunio
Juomanlaskija
Aaro Nieminen
Lukkarikisälli
Olli Mustajoki
Lukkarikisälli
Samuel Möller
Juomanlaskija
Anton Mikkonen
Lukkari
Lotta Mäntylä
Lukkarikisälli
Laura Lehikoinen
Juomanlaskija
Aino Kotiranta
Juomanlaskija
Heini Koivu
Juomanlaskija
Sara Kivi
Juomanlaskija
Siiri Keränen
Juomanlaskija
Benjamin Kari
Juomanlaskija
Pinja Jokiniemi
Juomanlaskija
Miika Imponen
Lukkari
Charlie Cruz Kauppila
Juomanlaskija
Jatkuvuustoimikunta
Mikko Välisalmi
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Eero Turkki
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Severi Sinkko
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Heikki Saarenhovi
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Matleena Rinnekangas
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Johannes Rantala
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Rasmus Pekkarinen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Sakari Palojoki
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Lotta Oksala
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Taavi Mustajoki
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Iiro Moisander
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Anton Mikkonen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Veera Mäntylä
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Kirsikka Mannerkoski
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Konsta Kouzmitchev
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Oona Kallela
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Meri Kalke
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Eeva Jokinen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Niina Ikonen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Roy Ihatsu
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Sanni Hyytinen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Kusti Hämäläinen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Elin Dölker
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
äNNä-jaos
Hannes Väre
äNNä-toimettomuushenkilö
Julia Tuuri
äNNä-toimettomuushenkilö
Essi Tuomala
äNNä-vastaamattomuushenkilö
Essi Tuomala
äNNä-toimettomuushenkilö
Severi Sinkko
äNNä-toimettomuushenkilö
Teemu Salminen
äNNä-toimettomuushenkilö
Matti Peurala
äNNä-toimettomuushenkilö
Veera Mäntylä
äNNä-vastaamattomuushenkilö
Kirsikka Mannerkoski
äNNä-toimettomuushenkilö
Laura Lähteenmäki
äNNä-toimettomuushenkilö
Kaisa Korhonen
äNNä-toimettomuushenkilö
Elina Karjalainen
äNNä-toimettomuushenkilö
Ilari Jokinen
äNNä-toimettomuushenkilö
Muut toimarit
Hannes Väre
Toiminnantarkastaja
Hannes Väre
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Tommi Salmi
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Timo Riski
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Lotta Oksala
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Rita Myllymäki
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Taavi Mustajoki
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Veera Mäntylä
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Kirsikka Mannerkoski
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Miki Lehto
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Miki Lehto
Varatoiminnantarkastaja
Lauri Lahtinen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Elina Karjalainen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Niko Kandolin
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Oona Kallela
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Joonas Kaijala
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
 Ilari Jokinen
Toiminnantarkastaja
Eeva Jokinen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Ilari Jokinen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Niina Ikonen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Jaakko Hyppönen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Juuso Heikkilä
Varatoiminnantarkastaja
Heidi Fontell
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Yhteisöjaos
Alexander Wikström
Terdetaituri
Sami Vilén
Häirintäyhdyshenkilö
Aleksi Turkkila
Häirintäyhdyshenkilö
Aleksi Turkkila
Hyvis
Eero Turkki
Terdetaituri
Linus Tiitinen
Terdetaituri
Ella Talme
TEK-yhdyshenkilö
Aino Soinio
Hyvis
Aino Soinio
Häirintäyhdyshenkilö
Antti Ranta
Kiltis MacGyver
Lucas Pirker
Biljardivastaava
Anton Mikkonen
Terdetaituri
Miki Lehto
Historioitsija
Pauli Lahtinen
Punttisvastaava
Kaisa Korhonen
Hyvis
Veera Immonen
Maitotyttö
Ilona Hemming
Vastuullisuuskansleri
Valtteri Haikarainen
Maitotyttö
Valtteri Haikarainen
Terdetaituri
Valtteri Haikarainen
NAMU OY:n toimitusjohtaja
Faeq Ganezadeh
Kiltis MacGyver
Heidi Fontell
Vastuullisuuskansleri
Peter Blomqvist
Biljardivastaava
Viestintäjaos
Jieming You
Viestintävelho
Miika Tuomimäki
Viestintävelho
Julia Sandelin
Viestintävelho
Aleksi-Elias Ruohonen
Dokumentoija
Taavi Mustajoki
Viestintävelho
Jenna Liinamaa
Dokumentoija
Miki Lehto
Viestintävelho
Vilho Järvi
Dokumentoija
Opintojaos
Severi Sinkko
Hallopedi
Voitto Saarinen
Mentorointimanageri
Matti Peurala
Pääainevastaava
Lotta Oksala
Pääainevastaava
Rita Myllymäki
Pääainevastaava
Kaisa Korhonen
Pääainevastaava
Elina Karjalainen
Pääainevastaava
Ilari Jokinen
Hallopedi
Elin Dölker
Hallopedi
Ulkojaos
Markus Tarma
Ulkotoimari
Paavo Tanskanen
Ulkotoimari
Olli Takala
Ulkotoimari
Karoliina Pitkänen
Ulkotoimari
Jonna Komulainen
Ulkotoimari
Yrityssuhdetiimi
Markus Pirilä
Yrityssuhdetoimihenkilö
Ida Oittinen
Yrityssuhdetoimihenkilö
Aino Lehtinen
Yrityssuhdetoimihenkilö
Kulttuurijaos
Mikko Välisalmi
Disdollaustirehtööri
Pekka Urvas
Kulttuuripersoona
Eero Turkki
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Roosa Toivakka
Kulttuuripersoona
Linus Tiitinen
Kulttuuripersoona
Tella Taskinen
Kauppaneuvos
Joonatan Taponen
Kauppaneuvos
Julia Sandelin
Kulttuuripersoona
Oskar Renholm
Kulttuuripersoona
Hilja Raunu
Kulttuuripersoona
Hilja Raunu
Seminaaritoimikunnan jäsen
Hilja Raunu
Sedinaaritsaari
Oskari Ojavuo
Kulttuuripersoona
Mikael Nuotio
Kulttuuripersoona
Mika Muhonen
Kulttuuripersoona
Markus Minkkinen
Seminaaritoimikunnan jäsen
Anton Mikkonen
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Juho Mäki
Kulttuuripersoona
Jenna Liinamaa
Kauppaneuvos
Oskari Leppä
Kulttuuripersoona
Matias Lehtinen
Kulttuuripersoona
Jonas Kuusela
Kulttuuripersoona
Kaisa Korhonen
Kulttuuripersoona
Markus Koljonen
Kulttuuripersoona
Niina Ikonen
Kulttuuripersoona
Sanni Hyytinen
Kulttuuripersoona
Antti Honkanen
Kulttuuripersoona
Ilona Hemming
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Ilona Hemming
Seminaaritoimikunnan jäsen
Ilona Hemming
Kulttuuripersoona
Mediajaos
Kasper Vienanlinna
Abitiimin jäsen
Mikael Uusitalo
Webbitiimin jäsen
Miika Tuomimäki
Proleko?:n toimittaja
Essi Tuomala
Proleko?:n toimittaja
Tella Taskinen
Proleko?:n toimittaja
Joonatan Taponen
Abitiimin jäsen
Paavo Tanskanen
Abitiimin jäsen
Niklas Shenshin
Proleko?:n toimittaja
Julia Sandelin
Proleko?:n toimittaja
Teemu Salminen
Proleko?:n toimittaja
Jaakko Rouste
Abitiimin jäsen
Oskar Renholm
Proleko?:n toimittaja
Petteri Raita
Proleko?:n toimittaja
Petteri Raita
Abitiimin jäsen
Lotta Pyykönen
Proleko?:n toimittaja
Lukas Pirker
Abitiimin jäsen
Markus Pirilä
Abitiimin jäsen
Sami Pelander
Proleko?:n toimittaja
Sakari Palojoki
Webbitiimin jäsen
Akseli Paakkola
Webbitiimin jäsen
Lotta Oksala
Proleko?n taittaja
Lotta Oksala
Proleko?:n toimittaja
Nuutti Nikkola
Webbitiimin jäsen
Taavi Mustajoki
Webbitiimin jäsen
Oskari Muhonen
Proleko?:n toimittaja
Oskari Muhonen
Proleko?n taittaja
Iiro Moisander
Proleko?:n toimittaja
Markus Minkkinen
Proleko?:n toimittaja
Lotta Mäntylä
Proleko?:n toimittaja
Lotta Mäntylä
Proleko?:n taittaja
Kirsikka Mannerkoski
Proleko?:n toimittaja
Juho Mäki
Proleko?:n toimittaja
Niklas Linnanen
Webbitiimin jäsen
Jenna Liinamaa
Abitiimin jäsen
Oskari Leppä
Proleko?:n toimittaja
Aliina Lehtonen
Abitiimin jäsen
Teemu Koskiahde
Proleko?:n toimittaja
Tobias Jungmann
Proleko?:n toimittaja
Ilari Jokinen
Proleko?:n toimittaja
Aleksi Jänkälä
Abitiimin jäsen
Leevi Jäkälä
Webbitiimin jäsen
Niina Ikonen
Proleko?:n toimittaja
Filemon Halmesmäki
Abitiimin jäsen
Veera Fristadius
Proleko?:n toimittaja
Ville Ahokas
Webbitiimin jäsen
Tapahtumajaos
Juho Waris
Lukkarikisälli
Aleksi Utriainen
Juomanlaskija
Pekka Urvas
Lukkari
Tommy Stenius
Juomanlaskija
Aleksi-Elias Ruohonen
Juomanlaskija
Jaakko Rouste
Juomanlaskija
Roope Ripatti
Juomanlaskija
Toivo Rannila
Lukkari
Henna Pirskanen
Laulukirjatoimikunnan jäsen
Lauri Pelttari
Juomanlaskija
Peter Pekkinen
Lukkari
Rasmus Pekkarinen
Lukkari
Oskari Ojavuo
Lukkarikisälli
Anton Mikkonen
Lukkarikisälli
Lotta Mäntylä
Juomanlaskija
Oskari Leppä
Laulukirjatoimikunnan jäsen
Oskari Leppä
Lukkari
Miki Lehto
Laulukirjatoimikunnan jäsen
Miika Imponen
Lukkarikisälli
Veera Immonen
Lukkarikisälli
Niina Ikonen
Laulukirjatoimikunnan jäsen
Olli Hakala
Juomanlaskija
Peter Blomqvist
Juomanlaskija
Markus Aitio
Juomanlaskija
Aaro Ahola
Juomanlaskija
Vastuutoimarit
Veikko Valtonen
ESTIEM-vastaava
Laura Ukkonen
Isovastaava
Veera Mäntylä
Päätoimittaja
Oskari Leppä
Diskonttaustirehtööri
Eeva Jokinen
Seminaaritsaari
Vilho Järvi
Abivastaava
Sanni Hyytinen
Diskonttaustirehtööri
Aleks Hiidenhovi
CTO
Muut toimarit
Hannes Väre
Varatoiminnantarkastaja
Timo Riski
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Henna Pirskanen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Lotta Oksala
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Rita Myllymäki
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Timo Moilanen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Teemu Mikola
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Kirsikka Mannerkoski
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Rami Luhta
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Miki Lehto
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Erik Kymäläinen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Erik Kymäläinen
Toiminnantarkastaja
Niko Kinnunen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Olli Kiikkilä
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Joel Kauppi
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Elina Karjalainen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Joonas Kaijala
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Sara Ikonen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Petrus Holm
Varatoiminnantarkastaja
Aaro Hämeri
Toiminnantarkastaja
Petteri Arponen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Yhteisöjaos
Teemu Salminen
Vastuullisuuskansleri
Heikki Saarenhovi
Hyvis
Heikki Saarenhovi
Häirintäyhdyshenkilö
Suvi Rinkineva
Häirintäyhdyshenkilö
Toivo Rannila
Biljardivastaava
Faeq Qanezadeh
Biljardivastaava
Sami Pelander
Kiltis MacGyver
Linda Noronen
Punttisvastaava
Rita Myllymäki
Historioitsija
Rita Myllymäki
Häirintäyhdyshenkilö
Juho Mäki
Maitotyttö
Julius Leino
NAMU Oy:n toimitusjohtaja
Miki Lehto
Hyvis
Niko Kinnunen
TEK-yhdyshenkilö
Eeva Jokinen
Hyvis
Heidi Fontell
Hyvis
Viestintäjaos
Jieming You
Dokumentoija
Lotta Pyykönen
Viestintävelho
Pihla Päivänsalo
Dokumentoija
Lotta Oksala
Viestintävelho
Taavi Mustajoki
Viestintävelho
Kirsikka Mannerkoski
Viestintävelho
Miki Lehto
Viestintävelho
Elina Karjalainen
Viestintävelho
Eeva Jokinen
Viestintävelho
Sini Hänninen
Viestintävelho
Antonia Eneh
Viestintävelho
Fuksijaos
Oskar Renholm
Vastuuiso
Toivo Rannila
Vastuuiso
Pihla Päivänsalo
Vastuuiso
Oskari Ojavuo
Vastuuiso
Markus Koljonen
Vastuuiso
Aino Klintrup
Vastuuiso
Opintojaos
Lotta Oksala
Hallopedi
Nuutti Nikkola
Mentorointimanageri
Rita Myllymäki
Pääainevastaava
Rita Myllymäki
Hallopedi
Niko Laukkanen
Hallopedi
Olli Kesseli
Hallopedi
Oona Kallela
Hallopedi
Oona Kallela
Pääainevastaava
Ilari Jokinen
Hallopedi
Sara Ikonen
Pääainevastaava
Sara Ikonen
Hallopedi
Olli Halminen
Hallopedi
Ulkojaos
Iiro Ukkonen
Ulkotoimari
Áron Szász
Ulkotoimari
Aino Soinio
Ulkotoimari
Joni Pakkala
Ulkotoimari
Kasperi Koski
Ulkotoimari
Yrityssuhdetiimi
Jieming You
YS-toimihenkilö
Iiro Moisander
YS-toimihenkilö
Aino Klintrup
YS-toimihenkilö
Kulttuurijaos
Hannes Väre
Seminaaritoimikunnan jäsen
Hannes Väre
Kauppaneuvos
Timofei Telov
Kulttuuripersoona
Severi Sinkko
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Sonia Singh
Kulttuuripersoona
Teemu Salminen
Kulttuuripersoona
Tommi Salmi
Kulttuuripersoona
Toivo Rannila
Kulttuuripersoona
Pihla Päivänsalo
Kulttuuripersoona
Lotta Oksala
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Oskari Ojavuo
Kulttuuripersoona
Mikael Nuotio
Kulttuuripersoona
Taavi Mustajoki
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Mika Muhonen
Kulttuuripersoona
Jaakko Lehtonen
Seminaaritoimikunnan jäsen
Miki Lehto
Kauppaneuvos
Iina-Sofia Launonen
Kulttuuripersoona
Lauri Lahtinen
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Markus Koljonen
Kulttuuripersoona
Oona Kallela
Kauppaneuvos
Eeva Jokinen
Seminaaritoimikunnan jäsen
Sara Ikonen
Kauppaneuvos
Niina Ikonen
Kulttuuripersoona
Ilona Hemming
Kauppaneuvos
Sini Hänninen
Kulttuuripersoona
Veera Fristadius
Kulttuuripersoona
Heidi Fontell
Kulttuuripersoona
Tresor Banzuzi
Sedinaaritsaari
Mediajaos
Venla Viitanen
Abitiimin jäsen
Jani Vepsäläinen
Webbitiimin jäsen
Mika Vänskä
Toimittaja
Veikko Valtonen
Abitiimin jäsen
Aleksi Turkkila
Abitiimin jäsen
Eero Turkki
Webbitiimin jäsen
Miika Tuomimäki
Webbitiimin jäsen
Miika Tuomimäki
Abitiimin jäsen
Matias Tekoniemi
Abitiimin jäsen
Elias Takala
Toimittaja
Ilarion Sjöberg
Webbitiimin jäsen
Severi Sinkko
Toimittaja
Teemu Salminen
Toimittaja
Tommi Salmi
Webbitiimin jäsen
Timo Riski
Webbitiimin jäsen
Hilja Raunu
Abitiimin jäsen
Antti Ranta
Abitiimin jäsen
Ilona Raimas
Taittaja
Joonas Räikkönen
Webbitiimin jäsen
Faeq Qanezadeh
Abitiimin jäsen
Lotta Pyykönen
Toimittaja
Juho Poteri
Abitiimin jäsen
Henrik Pikka
Webbitiimin jäsen
Aleksi Pietarinen
Webbitiimin jäsen
Sami Pelander
Toimittaja
Rasmus Pekkarinen
Toimittaja
Pihla Päivänsalo
Abitiimin jäsen
Akseli Paakkola
Webbitiimin jäsen
Nuutti Nikkola
Abitiimin jäsen
Taavi Mustajoki
Taittaja
Taavi Mustajoki
Webbitiimin jäsen
Anna Murtoniemi
Abitiimin jäsen
Oskari Muhonen
Taittaja
Iiro Moisander
Toimittaja
Veera Mäntylä
Toimittaja
Kirsikka Mannerkoski
Toimittaja
Juho Mäki
Abitiimin jäsen
Juho Mäki
Toimittaja
Iina Launonen
Abitiimin jäsen
Laura Lähteenmäki
Abitiimin jäsen
Samuli Laakko
Webbitiimin jäsen
Teemu Koskiahde
Toimittaja
Santeri Kivinen
Webbitiimin jäsen
Meri Kalke
Toimittaja
Tobias Jungmann
Abitiimin jäsen
Sanni Hyytinen
Toimittaja
Antti Honkanen
Abitiimin jäsen
Kalle Hiltunen
Webbitiimin jäsen
Ilona Hemming
Abitiimin jäsen
Kusti Hämäläinen
Webbitiimin jäsen
Veera Fristadius
Toimittaja
Antero Eloranta
Webbitiimin jäsen
Ville Ahokas
Webbitiimin jäsen
Tapahtumajaos
Alexander Wikström
Juomanlaskija
Pekka Urvas
Lukkari
Linus Tiitinen
Juomanlaskija
Ella Talme
Juomanlaskija
Elias Takala
Lukkari
Severi Sinkko
Lukkari
Oskar Renholm
Lukkarikisälli
Toivo Rannila
Juomanlaskija
Peter Pekkinen
Lukkarikisälli
Rasmus Pekkarinen
Lukkari
Oskari Ojavuo
Juomanlaskija
Linda Noronen
Juomanlaskija
Nuutti Luotonen
Lukkari
Oskari Leppä
Lukkarikisälli
Reeta Lalla
Juomanlaskija
Lauri Kunnas
Lukkarikisälli
Meri Kalke
Lukkarikisälli
Kustaa Juurakko
Juomanlaskija
Roy Ihatsu
Juomanlaskija
Valtteri Haikarainen
Juomanlaskija
Vastuutoimarit
Eero Turkki
Diskonttaustirehtööri
Roosa Toivakka
Isovastaava
Rasmus Pekkarinen
Seminaaritsaari
Sakari Palojoki
CTO
Jaakko Lehtonen
ESTIEM-vastaava
Ilari Jokinen
Päätoimittaja
Niina Ikonen
Diskonttaustirehtööri
Kusti Hämäläinen
Abivastaava
Opintojaos
Reko Vaherkoski
Halloped
Reko Vaherkoski
Pääainevastaava: Organization Design and Leadeship
Matias Ståhlström
Pääainevastaava: Operations and Service Management
Teemu Salminen
Halloped
Ilona Raimas
Mentorointimanageri
Rasmus Pekkarinen
Halloped
Hilda Palva
Halloped
Santeri Kivinen
Halloped
Santeri Kivinen
Pääainevastaava: Strategy and Venturing
Elina Karjalainen
Halloped
Antti Kaivola
Halloped
Olli Halminen
Halloped
Ulkojaos
Mikko Välisalmi
Ulkotoimari
Roosa Toivakka
Ulkotoimari
Jaakko Lehtonen
Ulkotoimari
Yrityssuhdetiimi
Mika Siirilä
YS-toimari
Oskari Leppä
Reimari
Sini Hänninen
YS-toimari
Vuosijuhlatoimikunta
Mika Vänskä
Vuosijuhlatoimari
Otto Rouhelo
Vuosijuhlatoimari
Kaisa Korhonen
Vuosijuhlatoimari
Seminaaritoimikunta
Julia Tuuri
Seminaaritoimari
Essi Tuomala
Seminaaritoimari
Ilona Raimas
Seminaaritoimari
Oskari Heinonen
Seminaaritoimari
Maria Haukka
Seminaaritoimari
Kulttuurijaos
Akseli Sutinen
Kulttuuripersoona
Lotta Pyykönen
Kulttuuripersoona
Henna Pirskanen
Kulttuuripersoona
Kirsikka Mannerkoski
Kulttuuripersoona
Aaro Koski
Kulttuuripersoona
Kiltisjaos
Essi Tuomala
Kiltis McGyver
Mika Siirilä
Biljardivastaava
Jaakko Lehtonen
Punttisvastaava
Niko Kinnunen
Hyvinvointiritari
Niko Kinnunen
Namu Oy:n toimitusjohtaja
Ilari Kankare
Maitotyttö
Sara Ikonen
Vastuullisuuskonsuli
Mediajaos
Tua Videman
Prolekon taittaja
Jani Vepsäläinen
Webbitiimin jäsen
Mikko Välisalmi
Webbitiimin jäsen
Jaakko Väkevä
Prolekon toimittaja
Otso Väärämäki
Abitiimin jäsen
Pekka Urvas
Abitiimin jäsen
Elias Takala
Viestintävelho
Elias Takala
Prolekon toimittaja
Riku Suonsivu
Prolekon toimittaja
Matias Ståhlström
Prolekon toimittaja
Severi Sinkko
Prolekon toimittaja
Julia Sandelin
Abitiimin jäsen
Julia Sandelin
Viestintävelho
Julia Sandelin
Dokumentoija
Joona Salo
Abitiimin jäsen
Otto Saaranto
Prolekon toimittaja
Timo Riski
Webbitiimin jäsen
Suvi Rinkineva
Prolekon toimittaja
Ilona Raimas
Abitiimin jäsen
Ilona Raimas
Prolekon toimittaja
Joonas Räikkönen
Webbitiimin jäsen
Joonas Räikkönen
Abitiimin jäsen
Niko Pronin
Prolekon toimittaja
Henrik Pikka
Webbitiimin jäsen
Kaarle Piipponen
Abitiimin jäsen
Rasmus Pekkarinen
Abitiimin jäsen
Hilda Palva
Abitiimin jäsen
Rita Myllymäki
Prolekon toimittaja
Anton Mikkonen
Abitiimin jäsen
Veera Mäntylä
Prolekon toimittaja
Kirsikka Mannerkoski
Prolekon toimittaja
Rami Luhtala
Prolekon toimittaja
Oskari Leppä
Dokumentoija
Henri Lencioni
Prolekon toimittaja
Miki Lehto
Prolekon toimittaja
Erik Kymäläinen
Webbitiimin jäsen
Aaro Koski
Prolekon toimittaja
Aaro Korhonen
Webbitiimin jäsen
Santeri Kiviniemi
Prolekon taittaja
Santeri Kivinen
Webbitiimin jäsen
Niko Kinnunen
Prolekon taittaja
Olli Kiikkilä
Webbitiimin jäsen
Ilari Kankare
Viestintävelho
Oona Kallela
Prolekon toimittaja
Meri Kalke
Prolekon toimittaja
Julius Jaskari
Webbitiimin jäsen
Antti Ihalainen
Prolekon toimittaja
Sanni Hyytinen
Abitiimin jäsen
Sanni Hyytinen
Viestintävelho
Jaakko Hyppönen
Prolekon toimittaja
Matias Hynönen
Prolekon toimittaja
Severi Huuki
Prolekon toimittaja
Kalle Hiltunen
Webbitiimin jäsen
Otso Hellman
Webbitiimin jäsen
Aaro Hämeri
Webbitiimin jäsen
Kusti Hämäläinen
Abitiimin jäsen
Kusti Hämäläinen
Webbitiimin jäsen
Tiina Ahva
Viestintävelho
Tapahtumajaos
Mikko Välisalmi
Juomanlaskija
Pekka Urvas
Lukkarikisälli
Eero Turkki
Juomanlaskija
Roosa Toivakka
Juomanlaskija
Elias Takala
Lukkari
Severi Sinkko
Lukkarikisälli
Suvi Rinkineva
Lukkarikisälli
Joonas Räikkönen
Juomanlaskija
Anton MIkkonen
Juomanlaskija
Mauno Malmivaara
Lukkari
Miki Lehto
Lukkari
Jonas Kuusela
Juomanlaskija
Oona Kallela
Lukkarikisälli
Niina Ikonen
Juomanlaskija
Sanni Hyytinen
Juomanlaskija
Yleiset toimarit
Otto Saaranto
Toiminnantarkastaja
Rita Myllymäki
TEK-yhdyshenkilö
Juuso Heikkilä
Toiminnantarkastaja
Jatkuvuustoimikunta
Eero Vartiainen
Yrityssuhdevastaavan pari
Johanna Tavia
Semmatsaarin pari
Matias Ståhlström
Prolekon päätoimittajan pari
Mikko Sippola
Puheenjohtajan pari
Otto Saaranto
Rahastonhoitajan pari
Elena Pitkänen
ISOvastaavan pari
Eemil Oikari
Varapuheenjohtajan pari
Rita Myllymäki
SisäKuMin ja Diskonttaustirehtöörien pari
Merit Morikawa
Opintovastaavan pari
Julius Luukkanen
Fuksikapteenin pari
Niko Kinnunen
Isännän pari
Olli Kiikkilä
Mediakeisarin ja CTO:n pari
Joel Kauppi
KV- ja maisterikapteenin pari
Joonas Kaijala
Ulkoministerin ja ESTIEM-vastaavan pari
Sara Ikonen
Opintovastaajan ja abivastaavan pari
Jaakko Hyppönen
Excumestarin pari
Vastuutoimarit
Eero Turkki
CTO
Teemu Salminen
Abivastaava
Matleena Rinnekangas
ESTIEM-vastaava
Elias Lohilahti
Seminaaritsaari
Laura Lähteenmäki
Diskonttaustirehtööri
Olli Kiikkilä
Prolekon päätoimittaja
Elina Karjalainen
Diskonttaustirehtööri
Niina Ikonen
ISOvastaava
Häirintäyhdyshenkilö
Henna Pirskanen
Häirintäyhdyshenkilö
Oona Kallela
Häirintäyhdyshenkilö
Risto Ilomäki
Häirintäyhdyshenkilö
Historoitsijat
Elena Pitkänen
Historoitsijat
Eemil Oikari
Historoitsijat
Toiminnantarkastajat
Olli Kiikkilä
Toiminnantarkastajat
TEK-kiltayhdyshenkilö
Eeva Jokinen
TEK-kiltayhdyshenkilö
Pääainevastaavat
Reko Vaherkoski
Pääainevastaavat
Eemil Oikari
Pääainevastaavat
Ossi Hakulinen
Pääainevastaavat
Punttisvastaava
Niilo Pirttijärvi
Punttisvastaava
Biljardivastaava
Reko Penttilä
Biljardivastaava
Namusetä
Anni Halko
Namusetä
Maitotyttö
Rontti ”Antti”
Maitotyttö
Kiltis MacGyver
Essi Tuomala
Kiltis MacGyver
Dokumentoijat
Suvi Rinkineva
Dokumentoijat
Veera Mäntylä
Dokumentoijat
Kalle Hiltunen
Dokumentoijat
Viestintävelhot
Timo Riski
Viestintävelhot
Lotta Oksala
Viestintävelhot
Santeri Kiviniemi
Viestintävelhot
Jaakko Jäkärä
Viestintävelhot
Jaakko Hyppönen
Viestintävelhot
Petrus Holm
Viestintävelhot
Abitiimi
Teemu Salminen
Abitiimi
Johannes Rantala
Abitiimi
Miki Lehto
Abitiimi
Ilari Jokinen
Abitiimi
Eeva Jokinen
Abitiimi
Jaakko Hyppönen
Abitiimi
Aarni Huuskonen
Abitiimi
Aaro Hämeri
Abitiimi
Heidi Fontell
Abitiimi
Jusa Annevirta
Abitiimi
Webbitiimi
Elias Tuomi
Webbitiimi
Timo Riski
Webbitiimi
Henrik Pikka
Webbitiimi
Aleksi Pauna
Webbitiimi
Kasimir Palmula
Webbitiimi
Taavi Mustajoki
Webbitiimi
Jan Lundström
Webbitiimi
Samuli Laakko
Webbitiimi
Aaro Korhonen
Webbitiimi
Santeri Kivinen
Webbitiimi
Olli Kiikkilä
Webbitiimi
Julius Jaskari
Webbitiimi
Aarni Huuskonen
Webbitiimi
Erik Husgafvel
Webbitiimi
Petrus Holm
Webbitiimi
Otso Hellman
Webbitiimi
Tony Hämmäinen
Webbitiimi
Aaro Hämeri
Webbitiimi
Tuomas Haapalehto
Webbitiimi
Leo Drosdek
Webbitiimi
Amos Altio
Webbitiimi
Henrik Aarnio
Webbitiimi
Prolekon toimitus
Tua Videman
Prolekon toimitus
Jaakko Väkevä
Prolekon toimitus
Susanna Tamminen
Prolekon toimitus
Riku Suonsivu
Prolekon toimitus
Otto Saaranto
Prolekon toimitus
Niko Pronin
Prolekon toimitus
Merit Morikawa
Prolekon toimitus
Veera Mäntylä
Prolekon toimitus
Mikko Mäntylä
Prolekon toimitus
Julius Luukkanen
Prolekon toimitus
Henri Lencioni
Prolekon toimitus
Miki Lehto
Prolekon toimitus
Santeri Kiviniemi
Prolekon toimitus
Niko Kinnunen
Prolekon toimitus
Olli Kiikkilä
Prolekon toimitus
Olli Kesseli
Prolekon toimitus
Joel Kauppi
Prolekon toimitus
Rontti Ihalainen
Prolekon toimitus
Jaakko Hyppönen
Prolekon toimitus
Matias Hynönen
Prolekon toimitus
Severi Huuki
Prolekon toimitus
Aaro Hämeri
Prolekon toimitus
Reimari
Heikki Saarenhovi
Reimari
Kulttuuripersoonat
Johanna Tavia
Kulttuuripersoonat
Tommi Salmi
Kulttuuripersoonat
Antti ”Rontti”
Kulttuuripersoonat
Sameli Reinilä
Kulttuuripersoonat
Lotta Pyykönen
Kulttuuripersoonat
Kaisa Korhonen
Kulttuuripersoonat
Lukkarikisällit
Suvi Rinkineva
Lukkarikisällit
Julius Luukkanen
Lukkarikisällit
Niko Laukkanen
Lukkarikisällit
Lauri Lahtinen
Lukkarikisällit
Lukkarit
Elias Takala
Lukkarit
Miki Lehto
Lukkarit
Olli Kesseli
Lukkarit
Oona Kallela
Lukkarit
Tutapäivätoimarit
Elena Pitkänen
Tutapäivätoimarit
Konsta Huuki
Tutapäivätoimarit
Mentorointimanageri
Niilo Pirttijärvi
Mentorointimanageri
YS-toimarit
Essi Tuomala
YS-toimari
Lauri Lahtinen
YS-toimari
Ulkotoimarit
Severi Sinkko
Ulkotoimari
Reko Penttilä
Ulkotoimari
Ilari Jokinen
Ulkotoimari
Juomanlaskijat
Tiu Soimakallio
Juomanlaskija
Tommi Salmi
Juomanlaskija
Otto Rouhelo
Juomanlaskija
Veera Mäntylä
Juomanlaskija
Valeria Koshevaya
Juomanlaskija
Kaisa Korhonen
Juomanlaskija
Meri Kalke
Juomanlaskija
Eeva Jokinen
Juomanlaskija
Heidi Fontell
Juomanlaskija
Jusa Annevirta
Juomanlaskija
Seminaaritsaari
Timo Moilanen
Seminaaritsaari
Prolekon päätoimittaja
Kirsikka Mannerkoski
Prolekon päätoimittaja
ISOvastaava
Elias Nordman
ISOvastaava
ESTIEM-vastaava
Konsta Kouzmitchev
ESTIEM-vastaava
Abivastaava
Lotta Oksala
Abivastaava
CTO
Kalle Hiltunen
CTO
Diskonttaustirehtöörit
Rita Myllymäki
Diskonttaustirehtöörit
Miki Lehto
Diskonttaustirehtöörit
Vuosijuhlatoimikunta
Henna Pirskanen
Vuosijuhlatoimikunta
Karoliina Pellinen
Vuosijuhlatoimikunta
Elias Nordman
Vuosijuhlatoimikunta
Seminaaritoimikunta
Tua Videman
Seminaaritoimari
Timo Moilanen
Seminaaritoimari
Sara Ikonen
Seminaaritoimari
Matias Hynönen
Seminaaritoimari
Maria Haukka
Seminaaritoimari
Jatkuvuustoimikunta
Reko Vaherkoski
PJ
Susanna Tamminen
ISOvastaava
Mikko Sippola
IE
Eemil Oikari
Rahis, Sedinaaritsaari
Merit Morikawa
Opintovastaava, Prolekon päätoimittaja
Olli Kiikkilä
Mediakeisari, CTO
Joel Kauppi
KV/Maisteri
Joonas Kaijala
UM, Estiem-vastaava
Sara Ikonen
Abivastaava
Ville Huovinen
Diskotirehtööri
Pyry Huhtanen
XQM
Tony Hämmäinen
VPJ
Henri Hämäläinen
YSV
Pitkä XQ toimikunta
Auri Väljä
Pitkä XQ toimikunta
Mikko Sippola
Pitkä XQ toimikunta
Aaro Hämeri
Pitkä XQ toimikunta
Pitkä XQ vastaava
Henri Saksi
Pitkä XQ vastaava
Historioitsija
Severi Huuki
Historioitsija
Projektimörkö
Jani Saranpää
Projektimörkö
Diskonttaustirehtööri
Niko Pronin
Diskonttaustirehtööri
Projektikoordinaattorit
Erika Ojanperä
Projektikoordinaattorit
Tommi Gröhn
Projektikoordinaattorit
TIMES-vastaava
Elis Nymark
TIMES-vastaava
KV-vastaava
Verneri Immonen
KV-vastaava
Abimarkkinointitoimikunta
Elina Karjalainen
Abimarkkinointitoimikunta
Aarni Huuskonen
Abimarkkinointitoimikunta
Tuomas Haapalehto
Abimarkkinointitoimikunta
uomanlaskijat
Juomanlaskijat
Juomanlaskijat
Toiminnantarkastajat
Laura Karinen
Toiminnantarkastajat
Pyry Huhtanen
Toiminnantarkastajat
TEK-kiltayhdyshenkilö
Otso Väärämäki
TEK-kiltayhdyshenkilö
Pääainevastaavat
Matilda Säde
Pääainevastaavat
Elena Pitkänen
Pääainevastaavat
Ville Huovinen
Pääainevastaavat
Punttisvastaava
Risto Ilomäki
Punttisvastaava
Biljardivastaava
Rami Luhtala
Biljardivastaava
Namusetä
Mikko Sippola
Namusetä
Maitotyttö
Aaro Hämeri
Maitotyttö
Kiltis MacGyver
Reko Vaherkoski
Kiltis MacGyver
Dokumentoijat
Kristjan Mihhels
Dokumentoijat
Santeri Kiviniemi
Dokumentoijat
Jaakko Jäkärä
Dokumentoijat
Kalle Hiltunen
Dokumentoijat
Viestintävelhot
Santeri Kiviniemi
Viestintävelhot
Jaakko Jäkärä
Viestintävelhot
Webbitiimi
Jaakko Väkevä
Webbitiimi
Joona Soratie
Webbitiimi
Mikko Sippola
Webbitiimi
Tuomas Moilanen
Webbitiimi
Otto Mäenpää
Webbitiimi
Antti Luiro
Webbitiimi
Veikko Kovanen
Webbitiimi
Santeri Kivinen
Webbitiimi
Olli Kiikkilä
Webbitiimi
Jaakko Jäkärä
Webbitiimi
Erik Husgafvel
Webbitiimi
Kalle Hiltunen
Webbitiimi
Otso Hellman
Webbitiimi
Juuso Heikkilä
Webbitiimi
Tony Hämmäinen
Webbitiimi
Aaro Hämeri
Webbitiimi
Luukas Castrén
Webbitiimi
Henrik Aarnio
Webbitiimi
Prolekon toimitus
Tua Videman
Prolekon toimitus
Reko Vaherkoski
Prolekon toimitus
Henri Saksi
Prolekon toimitus
Johannes Rantala
Prolekon toimitus
Niko Pronin
Prolekon toimitus
Elena Pitkänen
Prolekon toimitus
Paavo Pere
Prolekon toimitus
Merit Morikawa
Prolekon toimitus
Julius Luukkanen
Prolekon toimitus
Henri Lencioni
Prolekon toimitus
Santeri Kivinen
Prolekon toimitus
Annemari Kirppu
Prolekon toimitus
Niko Kinnunen
Prolekon toimitus
Olli Kesseli
Prolekon toimitus
Sara Ikonen
Prolekon toimitus
Antti Ihalainen
Prolekon toimitus
Jaakko Hyppönen
Prolekon toimitus
Konsta Huuki
Prolekon toimitus
Severi Huuki
Prolekon toimitus
Aaro Hämeri
Prolekon toimitus
Reimari
Maria Haukka
Reimari
Kulttuuripersoonat
Tua Videman
Kulttuuripersoonat
Susanna Tamminen
Kulttuuripersoonat
Matias Ståhlström
Kulttuuripersoonat
Elena Pitkänen
Kulttuuripersoonat
Mauno Malmivaara
Kulttuuripersoonat
Jaakko Hyppönen
Kulttuuripersoonat
Lukkarikisällit
Niko Pronin
Lukkarikisällit
Mauno Malmivaara
Lukkarikisällit
Niko Kinnunen
Lukkarikisällit
Oona Kallela
Lukkarikisällit
Lukkarit
Julius Luukkanen
Lukkarit
Olli Kiikkilä
Lukkarit
Olli Kesseli
Lukkarit
Mentorointimanageri
Joona Soratie
Mentorointimanageri
YS-toimarit
Rami Luhtala
YS-toimarit
Petteri Arponen
YS-toimarit
Juomanlaskijat
Mika Vänskä
Juomanlaskija
Timofei Telov
Juomanlaskija
Rasmus Niemi
Juomanlaskija
Oona Kallela
Juomanlaskija
Christa Jantunen
Juomanlaskija
Joonatan Heinonen
Juomanlaskija
Oskari Heinonen
Juomanlaskija
Petteri Arponen
Juomanlaskija
Seminaaritsaari
Johanna Tavia
Seminaaritsaari
Prolekon päätoimittaja
Matias Ståhlström
Prolekon päätoimittaja
ISOvastaava
Henna Pirskanen
ISOvastaava
ESTIEM-vastaava
Eero Kere
ESTIEM-vastaava
Abivastaava
Maiju Aspegrén
Abivastaava
Vuosijuhlatoimikunta
Susanna Tamminen
Vuosijuhlatoimikunta
Olli Kesseli
Vuosijuhlatoimikunta
Joel Kauppi
Vuosijuhlatoimikunta
Matias Hynönen
Vuosijuhlatoimikunta
Seminaaritoimikunta
Tua Videman
Seminaaritoimikunta
Aaro Koski
Seminaaritoimikunta
Jatkuvuustoimikunta
Reko Vaherkoski
Jatkuvuustoimikunta
Mikko Sippola
Jatkuvuustoimikunta
Matilda Säde
Jatkuvuustoimikunta
Merit Morikawa
Jatkuvuustoimikunta
Laura Karinen
Jatkuvuustoimikunta
Henri Jarrett
Jatkuvuustoimikunta
Ville Huovinen
Jatkuvuustoimikunta
Pyry Huhtanen
Jatkuvuustoimikunta
Tony Hämmäinen
Jatkuvuustoimikunta
Henri Hämäläinen
Jatkuvuustoimikunta
Hallopedit
Reko Vaherkoski
Hallopedit
Mikko Sippola
Hallopedit
Merit Morikawa
Hallopedit
Juulia Jäppinen
Hallopedit
Aaro Hämeri
Hallopedit
Ossi Hakulinen
Hallopedit
Arkistovastaavat
Julius Luukkanen
Arkistovastaavat
Karvanoppasulttaani
Marko Helistekangas
Karvanoppasulttaani
Rokkikukko
Joel Kauppi
Rokkikukko
Venturekapitalisti
Niklas Jalonen
Venturekapitalisti
Projektimörkö
Valtteri Kukkonen
Projektimörkö
Diskonttaustirehtööri
Severi Huuki
Diskonttaustirehtööri
KV-vastaava
Joel Kauppi
KV-vastaava
Toiminnantarkastajat
Auri Väljä
Toiminnantarkastajat
Henri Hämäläinen
Toiminnantarkastajat
TEK-kiltayhdyshenkilö
Janne Vikelä
TEK-kiltayhdyshenkilö
Pääainevastaavat
Matilda Säde
Pääainevastaavat
Juulia Jäppinen
Pääainevastaavat
Ville Huovinen
Pääainevastaavat
Punttisvastaava
Susanna Tamminen
Punttisvastaava
Biljardivastaava
Miki Lehto
Biljardivastaava
Namusetä
Laura Karinen
Namusetä
Maitotyttö
Henri Saksi
Maitotyttö
Kiltis MacGyver
Severi Huuki
Kiltis MacGyver
Dokumentoijat
Henna Pirskanen
Dokumentoijat
Santeri Kiviniemi
Dokumentoijat
Jaakko Jäkärä
Dokumentoijat
Webbitiimi
Kati Vesala
Webbitiimi
Auri Väljä
Webbitiimi
Timo Riski
Webbitiimi
Antti Luiro
Webbitiimi
Veikko Kovanen
Webbitiimi
Santeri Kivinen
Webbitiimi
Tony Hämmäinen
Webbitiimi
Aaro Hämeri
Webbitiimi
Henrik Aarnio
Webbitiimi
Prolekon toimitus
Jyri Yli-Villamo
Prolekon toimitus
Auri Väljä
Prolekon toimitus
Reko Vaherkoski
Prolekon toimitus
Susanna Tamminen
Prolekon toimitus
Henri Saksi
Prolekon toimitus
Heta Ruikka
Prolekon toimitus
Johannes Rantala
Prolekon toimitus
Paavo Pere
Prolekon toimitus
Merit Morikawa
Prolekon toimitus
Julius Luukkanen
Prolekon toimitus
Kaarle Leinonen
Prolekon toimitus
Christine Korjus
Prolekon toimitus
Annemari Kirppu
Prolekon toimitus
Ukko Kilpinen
Prolekon toimitus
Laura Karinen
Prolekon toimitus
Joonas Kaijala
Prolekon toimitus
Jaakko Hyppönen
Prolekon toimitus
Konsta Huuki
Prolekon toimitus
Antti Hemilä
Prolekon toimitus
Tony Hämmäinen
Prolekon toimitus
Otto Bergius
Prolekon toimitus
Henrik Aarnio
Prolekon toimitus
Reimari
Sanni Vilmi
Reimari
Kulttuuripersoonat
Tommi Silvennoinen
Kulttuuripersoonat
Joonas Kaijala
Kulttuuripersoonat
Lukkarikisällit
Timo Riski
Lukkarikisällit
Johannes Rantala
Lukkarikisällit
Niko Pronin
Lukkarikisällit
Mauno Malmivaara
Lukkarikisällit
Jaakko Hyppönen
Lukkarikisällit
Severi Huuki
Lukkarikisällit
Lukkarit
Reko Vaherkoski
Lukkarit
Julius Luukkanen
Lukkarit
Konsta Huuki
Lukkarit
YS-toimarit
Otto Saaranto
YS-toimarit
Johannes Rantala
YS-toimarit
Niko Pronin
YS-toimarit
Juomanlaskijat
Jaakko Varkki
Juomanlaskija
Otto Saaranto
Juomanlaskija
Sameli Reinilä
Juomanlaskija
Elias Nordman
Juomanlaskija
Rita Myllymäki
Juomanlaskija
Aaro Korhonen
Juomanlaskija
Niko Kinnunen
Juomanlaskija
Matias Hynönen
Juomanlaskija
Erik Husgafvel
Juomanlaskija
Prolekon päätoimittaja
Matias Ståhlström
Prolekon päätoimittaja
ISOvastaava
Riku Suonsivu
ISOvastaava
ESTIEM-vastaava
Otto Mäenpää
ESTIEM-vastaava
Abivastaava
Miki Lehto
Abivastaava
Ulkojaos
Oskari Ylitervo
Ulkojaos
Jaakko Varkki
Ulkojaos
Teemu Mikola
Ulkojaos
Jatkuvuustoimikunta
Reko Vaherkoski
Jatkuvuustoimikunta
Tuisku Suomala
Jatkuvuustoimikunta
Matilda Säde
Jatkuvuustoimikunta
Lauri Mikkola
Jatkuvuustoimikunta
Christine Korjus
Jatkuvuustoimikunta
Heikki Koponen
Jatkuvuustoimikunta
Markus Junkkari
Jatkuvuustoimikunta
Henri Jarrett
Jatkuvuustoimikunta
Ville Huovinen
Jatkuvuustoimikunta
Arttu Anttonen
Jatkuvuustoimikunta
YS-tiimi
Tommi Silvennoinen
YS-toimari
Jaakko Hyppönen
Reimari
Kaius Huoponen
YS-toimari
Disko-50 tiimi
Arttu Toivonen
Seminaari
Matilda Säde
Historiikki
Merit Morikawa
Historiikki
Arthur Lindstedt
Yrityssuhteet
Juulia Jäppinen
Seminaari
Konsta Huuki
Videot
Tommi Huoponen
Yrityssuhteet
Simo Hellgrén
Videot
Disko-50 toimikunta
Auri Väljä
Historiikki
Heta Ruikka
Videot
Laura Levänen
Markkinointi
Iina Lappalainen
Pääjuhla
Christine Korjus
WappuUllis
Saana Kivimaa
Puheenjohtaja
Markus Junkkari
Sillis
Ville Huovinen
Cocktail-tilaisuus ja kuljetukset
Pyry Huhtanen
Seminaari
Henri Hämäläinen
Yrityssuhteet
Matti Fouchault-Airasmaa
Jatkot
Toiminnantarkastajat
Mikko Rajala
Toiminnantarkastaja
Lasse Linnavirta
Toiminnantarkastaja
Pyry Huhtanen
Varajäsen
Ossi Hakulinen
Varajäsen
Pääainevastaavat
Henrik Säilä
Teta
Tommi Huoponen
Strategia
Simo Hellgrén
Työpsykologia
Dokumentoijat
Lauri Tegel
Dokumentoija
Olli Kiikkilä
Dokumentoija
Jaakko Hyppönen
Dokumentoija
Otso Ahvonen
Dokumentoija
Webbitiimi
Antti Luiro
Webbitiimi
Veikko Kovanen
Webbitiimi
Santeri Kivinen
Webbitiimi
Olli Kiikkilä
Webbitiimi
Tony Hämmäinen
Webbitiimi
Aaro Hämeri
Webbitiimi
Ossi Hakulinen
Webbitiimi
Luukas Castrén
Webbitiimi
Henrik Aarnio
Webbitiimi
Prolekon toimitus
Jyri Yli-Villamo
Hongkongin kirjeenvaihtaja
uri Väljä
Taittaja
Tatu Suontausta
Toimittaja
Katriina Suojala
Prolekon päätoimittaja
Matias Ståhlström
Toimittaja
Heta Ruikka
Kuvittaja
Elena Pitkänen
Toimittaja
Pauli Nikkanen
Toimittaja
Merit Morikawa
Senior Advisor
Christine Korjus
Toimittaja
Ukko Kilpinen
Toimittaja
Olli Kiikkilä
Kuvittaja
Konsta Huuki
Toimittaja
Pyry Huhtanen
Toimittaja
Simo Hellgrén
Toimittaja
Tony Hämmäinen
Sosiaalinen media
Henri Hämäläinen
Toimittaja
Olli Halminen
Toimittaja
Kulttuuripersoonat
Henni Turunen
Kulttuuripersoona
Olli Kiikkilä
Kulttuuripersoona
Lukkarit
Reko Vaherkoski
Lukkari
Jani Jokivuori
Lukkarikisällit
Peter Ivanov
Lukkarikisällit
Konsta Huuki
Lukkari
Pyry Huhtanen
Lukkari
Juomanlaskijat
Niklas Jalonen
Juomanlaskija
Severi Huuki
Juomanlaskija
Otso Hellman
Juomanlaskija
Iida Haikonen
Juomanlaskija
Abivastaava
Aaro Hämeri
Abivastaava
Fuksijaos
Elena Pitkänen
ISOvastaava
Ulkojaos
Sauli Miettinen
Muu jaos
Otto Mäenpää
Muu jaos
Juulia Jäppinen
KV-vastaava
Santeri Hietanen
ESTIEM-vastaava
Mnwas Awari
Case-vastaava
Kiltisjaos
Auri Väljä
Arkistovastaava
Tommi Silvennoinen
Punttisvastaava (syksy)
Jani Saranpää
Projektimörkö
Paavo Pere
Maitotyttö
Christine Korjus
Namusetä
Sara Ikonen
Punttisvastaava (kevät)
Oskari Hyvärinen
TEK-kiltayhdyshenkilö
Aaro Hämeri
Bilisvastaava
Otto Bergius
KiltisMcGyver
Jatkuvuustoimikunta
Tuisku Suomala
Jäsen
Matilda Säde
Jäsen
Lauri Mikkola
Jäsen
Jarno Lappalainen
Jäsen
Markus Junkkari
Jäsen
Ville Huovinen
Jäsen
Juho Hoikka
Jäsen
Tuukka Eloranta
Jäsen
Arttu Anttonen
Jäsen
Casevastaava
Lauri Mikkola
Casevastaava
Projektimöröt
Tuukka Yrttimaa
Projektimöröt
Andreas Saari
Projektimöröt
Laura Levänen
Projektimöröt
Bilisvastaavat
Henrik Säilä
Bilisvastaavat
Miika Kangas
Bilisvastaavat
Namusedät
Reko Vaherkoski
Namusedät
Juha Murtoaro
Namusedät
Talotaikurit
Katriina Suojala
Talotaikurit
Heta Ruikka
Talotaikurit
Oskari Hyvärinen
Talotaikurit
Webmasterit
Valtter Vihervuori
Webmasterit
Matti Vesikivi
Webmasterit
Timo Moilanen
Webmasterit
Pasi Lohi
Webmasterit
Antti Laukkanen
Webmasterit
Tony Hämmäinen
Webmasterit
Ilari Alén
Webmasterit
Henrik Aarnio
Webmasterit
Prolekon taittaja
Auri Väljä
Prolekon taittaja
Prolekon toimittajat
Katriina Suojala
Prolekon toimittajat
Matilda Säde
Prolekon toimittajat
Heta Ruikka
Prolekon toimittajat
Christine Korjus
Prolekon toimittajat
Laura Korhonen
Prolekon toimittajat
Antti Kaivola
Prolekon toimittajat
Markus Junkkari
Prolekon toimittajat
Konsta Huuki
Prolekon toimittajat
Pyry Huhtanen
Prolekon toimittajat
Simo Hellgrén
Prolekon toimittajat
Tony Hämmäinen
Prolekon toimittajat
Olli Halminen
Prolekon toimittajat
Leo Bergman
Prolekon toimittajat
Abivastaavat
Elena Pitkänen
Abivastaavat
Olli Kesseli
Abivastaavat
Prodeko-50 yrityssuhdevastaavat
Teemu Laurikainen
Prodeko-50 yrityssuhdevastaavat
Tino Kantola
Prodeko-50 yrityssuhdevastaavat
Disko-50 valmistelutoimikunta
Iina Lappalainen
Disko-50 valmistelutoimikunta
Saana Kivimaa
Disko-50 valmistelutoimikunta
Markus Junkkari
Disko-50 valmistelutoimikunta
Ville Huovinen
Disko-50 valmistelutoimikunta
Tommi Huoponen
Disko-50 valmistelutoimikunta
Pyry Huhtanen
Disko-50 valmistelutoimikunta
Henri Hämäläinen
Disko-50 valmistelutoimikunta
Matti Fouchault-Airasmaa
Disko-50 valmistelutoimikunta
Disko-49 vuosijuhlatoimikunta
Jyri Yli-Villamo
Disko-49 vuosijuhlatoimikunta
Susanna Tamminen
Disko-49 vuosijuhlatoimikunta
Merit Morikawa
Disko-49 vuosijuhlatoimikunta
Karliina Kyhälä
Disko-49 vuosijuhlatoimikunta
Martyna Kosmala
Disko-49 vuosijuhlatoimikunta
Hallopedit
Jyri Yli-Villamo
Hallopedit
Merit Morikawa
Hallopedit
Ville Huovinen
Hallopedit
Olli Halminen
Hallopedit
Ossi Hakulinen
Hallopedit
Arkistovastaavat
Auri Väljä
Arkistovastaavat
Matilda Säde
Arkistovastaavat
Toiminnantarkastajat
Heikki Koponen
Toiminnantarkastajat
Markus Junkkari
Toiminnantarkastajat
TEK-kiltayhdyshenkilö
Olli Halminen
TEK-kiltayhdyshenkilö
Punttisvastaava
Antti Mauno
Punttisvastaava
Maitotyttö
Jukka Kujala
Maitotyttö
Dokumentoijat
Lauri Tegel
Dokumentoijat
Merit Morikawa
Dokumentoijat
Johan Kondratjeff
Dokumentoijat
Reimari
Henri Saksi
Reimari
Lukkarikisällit
Joonas Kaijala
Lukkarikisällit
Jani Jokivuori
Lukkarikisällit
Peter Ivanov
Lukkarikisällit
Pyry Huhtanen
Lukkarikisällit
Lukkarit
Paavo Pere
Lukkarit
Christine Korjus
Lukkarit
Simo Hellgrén
Lukkarit
YS-toimarit
Janne Vikelä
YS-toimarit
Eero Vartiainen
YS-toimarit
Jane Seppälä
YS-toimarit
Antti Luiro
YS-toimarit
Tommi Huoponen
YS-toimarit
Juomanlaskijat
Mikko Sippola
Juomanlaskija
Jani Saranpää
Juomanlaskija
Elena Pitkänen
Juomanlaskija
Annemari Kirppu
Juomanlaskija
Olli Kiikkilä
Juomanlaskija
Olli Kesseli
Juomanlaskija
Prolekon päätoimittaja
Merit Morikawa
Prolekon päätoimittaja
ISOvastaava
Susanna Tamminen
ISOvastaava
Ulkojaos
Janne Vikelä
Ulkojaos
Lauri Tegel
Ulkojaos
Tuomo Tanila
Ulkojaos
Viktor Lunetta
Ulkojaos
Joonas Kaijala
Ulkojaos
Kulttuurijaos
Henni Turunen
Kulttuurijaos
Liina Mikola
Kulttuurijaos
Jatkuvuustoimikunta
Tuisku Suomala
Jatkuvuustoimikunta
Emma Nermes
Jatkuvuustoimikunta
Jarno Lappalainen
Jatkuvuustoimikunta
Markus Junkkari
Jatkuvuustoimikunta
Salli Hukkinen
Jatkuvuustoimikunta
Juho Hoikka
Jatkuvuustoimikunta
Terhen Heikkilä
Jatkuvuustoimikunta
Tuukka Eloranta
Jatkuvuustoimikunta
Arkistonhoitaja
Simo Hellgrén
Arkistonhoitaja
Tutapäivätoimikunta
Marianne Vikkula
Tutapäivätoimikunta
Niko Snirvi
Tutapäivätoimikunta
Juha Murtoaro
Tutapäivätoimikunta
Roberto Cacciatore
Tutapäivätoimikunta
Laulukirjatoimikunta
Jukka Kujala
Laulukirjatoimikunta
Heikki Koponen
Laulukirjatoimikunta
Simo Hellgrén
Laulukirjatoimikunta
Roberto Cacciatore
Laulukirjatoimikunta
Bilisvastaava
Teemu Laurikainen
Bilisvastaava
Vaihtarivastaava
Laura Levänen
Vaihtarivastaava
Talotaikurit
Arttu Toivonen
Talotaikurit
Henrik Säilä
Talotaikurit
Markus Mäkynen
Talotaikurit
Miika Kangas
Talotaikurit
Webmasterit
Valtter Vihervuori
Webmasterit
Matti Vesikivi
Webmasterit
Kristian Sjölund
Webmasterit
Pasi Lohi
Webmasterit
Antti Laukkanen
Webmasterit
Veikko Kovanen
Webmasterit
Ilari Alén
Webmasterit
Prolekon taittaja
Johan Kondratjeff
Prolekon taittaja
Prolekon toimittajat
Valtter Vihervuori
Prolekon toimittajat
Susanna Tulokas
Prolekon toimittajat
Tuisku Suomala
Prolekon toimittajat
Marko Sommarberg
Prolekon toimittajat
Kristian Sjölund
Prolekon toimittajat
Pauli Nikkanen
Prolekon toimittajat
Laura Korhonen
Prolekon toimittajat
Heikki Koponen
Prolekon toimittajat
Oskari Hyvärinen
Prolekon toimittajat
Ilari Alén
Prolekon toimittajat
Abivastaavat
Robin Norrbäck
Abivastaavat
Olli Matilainen
Abivastaavat
Disko-50 valmistelutoimikunta
Inari Natri
Disko-50 valmistelutoimikunta
Iina Lappalainen
Disko-50 valmistelutoimikunta
Saana Kivimaa
Disko-50 valmistelutoimikunta
Niko Ahonen
Disko-50 valmistelutoimikunta
Toiminnantarkastajat
Julius Säilä
Toiminnantarkastajat
Oskari Hyvärinen
Toiminnantarkastajat
TEK-kiltayhdyshenkilö
Tuisku Suomala
TEK-kiltayhdyshenkilö
Pääainevastaavat
Valtter Vihervuori
Pääainevastaavat
Toni Kaario
Pääainevastaavat
Ville Hartikka
Pääainevastaavat
Ilari Alén
Pääainevastaavat
Punttisvastaava
Aleksi Hämäläinen
Punttisvastaava
Maitotyttö
Pyry Huhtanen
Maitotyttö
Dokumentoijat
Iina Lappalainen
Dokumentoijat
Johan Kondratjeff
Dokumentoijat
Reimari
Otto Bergius
Reimari
Lukkarit
Paavo Pere
Lukkarit
Christine Korjus
Lukkarit
Simo Hellgrén
Lukkarit
YS-toimarit
Santeri Vilos
YS-toimarit
Henri Hämäläinen
YS-toimarit
Juomanlaskijat
Henni Turunen
Juomanlaskija
Jane Seppälä
Juomanlaskija
Antti Luiro
Juomanlaskija
Konsta Huuki
Juomanlaskija
Henri Hämäläinen
Juomanlaskija
Prolekon päätoimittaja
Anni-Emilia Pesonen
Prolekon päätoimittaja
ISOvastaava
Merit Morikawa
ISOvastaava
Ulkojaos
Janne Vikelä
Ulkojaos
Liina Mikola
Ulkojaos
Jaakko Laiho
Ulkojaos
Henri Jarrett
Ulkojaos
Vuosijuhlatoimikunta
Susanna Tulokas
Vuosijuhlatoimikunta
Anni Rissanen
Vuosijuhlatoimikunta
Inari Natri
Vuosijuhlatoimikunta
Iina Lappalainen
Vuosijuhlatoimikunta
Saana Kivimaa
Vuosijuhlatoimikunta
Kulttuurijaos
Julius Luukkanen
Kulttuurijaos
Ukko Kilpinen
Kulttuurijaos
Arkistonhoitajat
Arttu Anttonen
Arkistonhoitajat
Ilari Alén
Arkistonhoitajat
Killan setä
Riku Mäkelä
Killan setä
Killan äiti
Juha Murtoaro
Killan äiti
Prolekon toimitussihteeri
Kristian Sjölund
Prolekon toimitussihteeri
Kulttuuri- ja vuosijuhlatoimikunta
Matilda Säde
Kulttuuri- ja vuosijuhlatoimikunta
Lotta Lundell
Kulttuuri- ja vuosijuhlatoimikunta
Jukka Kujala
Kulttuuri- ja vuosijuhlatoimikunta
Tino Kantola
Kulttuuri- ja vuosijuhlatoimikunta
Ilari Alén
Kulttuuri- ja vuosijuhlatoimikunta
Vaihtarivastaava
Martyna Kosmala
Vaihtarivastaava
Bilisvastaavat
Paavo Pere
Bilisvastaavat
Ville Huovinen
Bilisvastaavat
Webmasterit
Valtter Vihervuori
Webmasterit
Matti Vesikivi
Webmasterit
Kristian Sjölund
Webmasterit
Antti Laukkanen
Webmasterit
Lari Haataja
Webmasterit
Prolekon taittaja
Teemu Karppinen
Prolekon taittaja
Prolekon toimittajat
Valtter Vihervuori
Prolekon toimittajat
Matti Vesikivi
Prolekon toimittajat
Niko Snirvi
Prolekon toimittajat
Laura Korhonen
Prolekon toimittajat
Ilari Alén
Prolekon toimittajat
Toiminnantarkastajat
Kristian Sjölund
Toiminnantarkastajat
Ilari Alén
Toiminnantarkastajat
TEK-kiltayhdyshenkilö
Jukka Kujala
TEK-kiltayhdyshenkilö
Punttisvastaava
Antti Kaivola
Punttisvastaava
Maitotyttö
Katriina Suojala
Maitotyttö
Dokumentoijat
Laura Wirtavuori
Dokumentoijat
Pauli Nikkanen
Dokumentoijat
Reimari
Pyry Huhtanen
Reimari
Lukkarit
Tuure Parkkinen
Lukkarit
Matti Fouchault-Airasmaa
Lukkarit
Roberto Cacciatore
Lukkarit
YS-toimarit
Lauri Mikkola
YS-toimarit
Lasse Linnavirta
YS-toimarit
Juomanlaskijat
Heta Ruikka
Juomanlaskija
Iina Lappalainen
Juomanlaskija
Saana Kivimaa
Juomanlaskija
Miika Kangas
Juomanlaskija
Antti Kaivola
Juomanlaskija
Prolekon päätoimittaja
Miikka Ahonen
Prolekon päätoimittaja
ISOvastaava
Mikko Rajala
ISOvastaava
Abivastaava
Auri Väljä
Abivastaava
Lotta Lundell
Abivastaava
Ulkojaos
Auri Väljä
Ulkojaos
Arttu Toivonen
Ulkojaos
Matilda Säde
Ulkojaos
Kulttuurijaos
Eero Pakarinen
Kulttuurijaos
Simo Hellgrén
Kulttuurijaos
Roberto Cacciatore
Kulttuurijaos
Laulukirja
Heini Lehtonen
Päätoimittaja
Proleko?
Risto Vuorio
Taittaja
Valtter Vihervuori
Toimittaja
Mikko Valjus
Toimittaja
Elisa Terho
Toimittaja
Mikko Savola
Toimittaja
Juhana Nurmio
Toimittaja
Iida Myllymäki
Toimittaja
Tiina Liukkonen
Toimittaja
Laura Korhonen
Päätoimittaja
Henri Koponen
Toimittaja
Arttu Anttonen
Toimittaja
Miikka Ahonen
Toimittaja
Punttisvastaavat
Jyri Yli-Willamo
Punttisvastaava
Tommi Huoponen
Punttisvastaava
Kulttuuripersoona
Susanna Tulokas
Kulttuuripersoona
Emma Nermes
Kulttuuripersoona
Ukko Kilpinen
Kulttuuripersoona
ISO-vastaava
Julius Säilä
ISO-vastaava
Killan setä
Mikko Valjus
Killan setä
Killan äiti
Niko-Petteri Ahonen
Killan äiti
Kulttuuri- ja vuosijuhlatoimikunta
Tuomas Sarkola
Kulttuuri- ja vuosijuhlatoimikunta
Juha Murtoaro
Kulttuuri- ja vuosijuhlatoimikunta
Vili Lappalainen
Kulttuuri- ja vuosijuhlatoimikunta
Christine Korjus
Kulttuuri- ja vuosijuhlatoimikunta
Bilisvastaava
Riku Mäkelä
Bilisvastaava
Webmasterit
Valtter Vihervuori
Webmaster
Matti Vesikivi
Webmaster
Mikko Valjus
Webmaster
Pasi Lohi
Webmaster
Antti Laukkanen
Webmaster
KV-vastaava
Reetta Repo
KV-vastaava
Toiminnantarkastajat
Henri Koponen
Varajäsen
Salli Hukkinen
Toiminnantarkastaja
Juho Hoikka
Toiminnantarkastaja
Matti Fouchault-Airasmaa
Varajäsen
TEK-kiltayhdyshenkilö
Lauri Ikonen
TEK-kiltayhdyshenkilö
Maitotyttö
Katriina Suojala
Maitotyttö
Dokumentoijat
Laura Wirtavuori
Dokumentoija
Miikka Uosukainen
Dokumentoija
Reimari
Markus Junkkari
Reimari
Lukkarit
Kristian Sjölund
Lukkari
Jaakko Laukkanen
Lukkari
Lauri Ikonen
Lukkari
YS-toimarit
Pauli Nikkanen
YS-toimari
Lauri Mikkola
YS-toimari
Juomanlaskijat
Santeri Vilos
Juomanlaskija
Marianne Vikkula
Juomanlaskija
Sarri Nykänen
Juomanlaskija
Lari Laukia
Juomanlaskija
Wolf Angyal
Juomanlaskija
Abivastaava
Olli Suominen
Abivastaava
Ulkojaos
Toni Tikkanen
Ulkojaos
Marko Sommarberg
Ulkojaos
Anni-Emilia Pesonen
Ulkojaos
Pauli Nikkanen
Ulkojaos
Maito-/kahvivastaava
Riku Mäkelä
Maito-/kahvivastaava
Talonmiehet
Mikko Valjus
Talonmiehet
Mikko Savola
Talonmiehet
Ilari Alén
Talonmiehet
Proleko?:n toimittajat
Mikko Savola
Proleko?:n toimittajat
Iida Myllymäki
Proleko?:n toimittajat
Ida Martela
Proleko?:n toimittajat
Laura Korhonen
Proleko?:n toimittajat
Henri Koponen
Proleko?:n toimittajat
Toni Kaario
Proleko?:n toimittajat
Lauri Ikonen
Proleko?:n toimittajat
Salli Hukkinen
Proleko?:n toimittajat
Johan Haataja
Proleko?:n toimittajat
Mia Eriksson
Proleko?:n toimittajat
Proleko?:n päätoimittaja
Ida Martela
Proleko?:n päätoimittaja
Vuosijuhlavastaava
Karli Kalpala
Vuosijuhlavastaava
Punttisvastaavat
Aleksi Taipale
Punttisvastaavat
Lotta Kujala
Punttisvastaavat
Kulttuurikeskipiste
Elisa Terho
Kulttuurikeskipiste
Kulttuuripersoona
Simo Hellgrén
Kulttuuripersoona
ISO-vastaava
Roberto Cacciatore
ISO-vastaava
Webmasterit
Kristian Sjölund
Webmasterit
Albert Nazander
Webmasterit
Antti Laukkanen
Webmasterit
KV-vastaava
Matti Fouchault-Airasmaa
KV-vastaava
Toiminnantarkastajat
Ville Poikolainen
Toiminnantarkastajat
Juhana Nurmio
Toiminnantarkastajat
TEK-kiltayhdyshenkilö
Iida Myllymäki
TEK-kiltayhdyshenkilö
Dokumentoijat
Riko Nyberg
Dokumentoijat
Inari Natri
Dokumentoijat
Reimari
Juha Murtoaro
Reimari
Lukkarit
Tuure ”Two-Ray” Parkkinen Parkkinen
Lukkarit
Kristian Sjölund
Lukkarit
Matti Fouchault-Airasmaa
Lukkarit
YS-toimarit
Tuisku Suomala
YS-toimarit
Eero Pakarinen
YS-toimarit
Juomanlaskijat
Miikka Uosukainen
Juomanlaskija
Riko Nyberg
Juomanlaskija
Ida Martela
Juomanlaskija
Salli Antila
Juomanlaskija
Niko-Petteri Ahonen
Juomanlaskijat
Abivastaava
Lotta Walden
Abivastaava
Ulkojaos
Niko Snirvi
Ulkojaos
Laura Korhonen
Ulkojaos
Heikki Koponen
Ulkojaos
Toni Kaario
Ulkojaos
Tilintarkastajat
Ville Poikolainen
Tilintarkastajat
Satu Alikoski
Tilintarkastajat
Namutäti
Elisa Terho
Namutäti
Dokumentoija
Lari Haataja
Dokumentoija
AD
Paula Pennanen
AD
Proleko?:n taittaja
Paula Pennanen
Proleko?:n taittaja
Opintojaosto
Miikka Virtanen
Opintojaosto
Mikko Savola
Opintojaosto
Ilona Pitkänen
Opintojaosto
Juhana Nurmio
Opintojaosto
Kristiina Hytti
Opintojaosto
Salli Hukkinen
Opintojaosto
Toni Hellsten
Opintojaosto
Martti Heikkilä
Opintojaosto
Lari Haataja
Opintojaosto
Johan Haataja
Opintojaosto
Ilari Alén
Opintojaosto
Tomi Alén
Opintojaosto
Kulttuurivastaava
Mia Eriksson
Kulttuurivastaava
Fuksikapteenin adjutantti
Anni Iso-Mustajärvi
Fuksikapteenin adjutantti
Talonmiehet
Mikko Valjus
Talonmiehet
Proleko?:n toimittajat
Mikko Valjus
Proleko?:n toimittajat
Atso Takala
Proleko?:n toimittajat
Kitty Saikkonen
Proleko?:n toimittajat
Ville Poikolainen
Proleko?:n toimittajat
Ilona Pitkänen
Proleko?:n toimittajat
Iida Myllymäki
Proleko?:n toimittajat
Toni Männistö
Proleko?:n toimittajat
Marko Mälkiä
Proleko?:n toimittajat
Henri Koponen
Proleko?:n toimittajat
Tero Jaakkola
Proleko?:n toimittajat
Salli Hukkinen
Proleko?:n toimittajat
Taneli Hirvola
Proleko?:n toimittajat
Terhen Heikkilä
Proleko?:n toimittajat
Johan Haataja
Proleko?:n toimittajat
Anna Cajanus
Proleko?:n toimittajat
Tomi Alén
Proleko?:n toimittajat
Proleko?:n päätoimittaja
Mia Eriksson
Proleko?:n päätoimittaja
Webmasterit
Ville Poikolainen
Webmasterit
Antti Laukkanen
Webmasterit
KV-vastaava
Matti Fouchault-Airasmaa
KV-vastaava
TEK-kiltayhdyshenkilö
Arjo Laukia
TEK-kiltayhdyshenkilö
Punttisvastaava
Jukka Kujala
Punttisvastaava
Maitotyttö
Inari Natri
Maitotyttö
Lukkarit
Tuure Parkkinen
Lukkarit
Heini Lehtonen
Lukkarit
Iiro Kulvik
Lukkarit
YS-toimarit
Lauri Sippola
YS-toimarit
Juhana Kangaspunta
YS-toimarit
Karli Kalpala
YS-toimarit
Juomanlaskijat
Norma Välimaa
Juomanlaskija
Suvi Sillanpää
Juomanlaskija
Henri Passila
Juomanlaskija
Jaakko Laukkanen
Juomanlaskija
Ulkojaos
Susanna Tulokas
Ulkojaos
Suvi Sillanpää
Ulkojaos
Tero Jaakkola
Ulkojaos
Cara Casserly
Ulkojaos
Vuosijuhlatoimikunta
Heidi Vainonen
Vuosijuhlatoimikunta
Paula Pennanen
Vuosijuhlatoimikunta
Tilintarkastajat
Sanna Mutka
Tilintarkastajat
Satu Alikoski
Tilintarkastajat
Namutäti
Riku Erkkola
Namutäti
AD
Elisa Terho
AD
Proleko?:n taittaja
Miikka Ahonen
Proleko?:n taittaja
Opintojaosto
Antero Vanhala
Opintojaosto
Lauri Tolvas
Opintojaosto
Olli Tiainen
Opintojaosto
Timo Tervola
Opintojaosto
Tuure Parkkinen
Opintojaosto
Juha Martikainen
Opintojaosto
Arjo Laukia
Opintojaosto
Antti Koulumies
Opintojaosto
Taneli Hirvola
Opintojaosto
Toni Hellsten
Opintojaosto
Johan Haataja
Opintojaosto
Fuksikapteenin adjutantti
Mia Eriksson
Fuksikapteenin adjutantti
Talonmiehet
Timo Tervola
Talonmiehet
Proleko?:n toimittajat
Lauri Tolvas
Proleko?:n toimittajat
Kitty Saikkonen
Proleko?:n toimittajat
Eero Palomäki
Proleko?:n toimittajat
Arjo Laukia
Proleko?:n toimittajat
Jarno Lappalainen
Proleko?:n toimittajat
Nelli Lähteenmäki
Proleko?:n toimittajat
Antti Koulumies
Proleko?:n toimittajat
Iiris Kolu
Proleko?:n toimittajat
Markus Klimschevskij
Proleko?:n toimittajat
Ilkka Heiskanen
Proleko?:n toimittajat
Terhen Heikkilä
Proleko?:n toimittajat
Proleko?:n päätoimittaja
Anna Cajanus
Proleko?:n päätoimittaja
Punttisvastaavat
Tatu Virtanen
Punttisvastaavat
Antti Turpeinen
Punttisvastaavat
Webmasterit
Toni Hellsten
Webmasterit
Miikka Ahonen
Webmasterit
TEK-kiltayhdyshenkilö
Sebastian Knight
TEK-kiltayhdyshenkilö
Maitotyttö
Mia Eriksson
Maitotyttö
Dokumentoijat
Martti Heikkilä
Dokumentoijat
Reimari
Toni Männistö
Reimari
Kulttuuripersoonat
Albert Nazander
Kulttuuripersoonat
Joonas Kykkänen
Kulttuuripersoonat
Terhen Heikkilä
Kulttuuripersoonat
Lukkarit
Sebastian Knight
Lukkarit
Tuukka Eloranta
Lukkarit
Juomanlaskijat
Mikko Valjus
Juomanlaskija
Iida Myllymäki
Juomanlaskija
Liisa Karjalainen
Juomanlaskija
Lauri Ikonen
Juomanlaskija
Ulkojaos
Nicolas Svetkow
Ulkojaos
Outi Salonen
Ulkojaos
Kitty Saikkonen
Ulkojaos
Antti Mattila
Ulkojaos
Tero Jaakkola
Ulkojaos
Joona Forss
Ulkojaos
Proleko?
Tuomo Vepsäläinen
Toimittaja
Lauri Tolvas
Toimittaja
Atso Takala
Taittaja
Tuomo Pesonen
Toimittaja
Outi Martikainen
Toimittaja
Nelli Lähteenmäki
Toimittaja
Iiris Kolu
Toimittaja
Ilkka Heiskanen
Toimittaja
Terhen Heikkilä
Päätoimittaja
Opintojaosto
Jaakko Taskinen
Opintojaosto
Jussi Valtonen
Opintojaosto
Lauri Tolvas
Opintojaosto
Olli Tiainen
Opintojaosto
Mikko Sjöberg
Opintojaosto
Tuomo Pesonen
Opintojaosto
Juha Martikainen
Opintojaosto
Marko Mälkiä
Opintojaosto
Tuuli Mäkinen
Opintojaosto
Jarno Lappalainen
Opintojaosto
Nelli Lähteenmäki
Opintojaosto
Antti Koulumies
Opintojaosto
Elina Happonen
Opintojaosto
Paavo Häppölä
Opintojaosto
Linda Alanen
Opintojaosto
Lukkarit
Nelli Lähteenmäki
Lukkari
Atso Takala
Lukkari
Namutäti
Kitty Saikkonen
Namutäti
AD
Janus Timperi
AD
Talonmiehet
Henri Valkonen
Talonmies
Timo Tervola
Talonmies
Katja Ahtiainen
Talonmies
Punttisvastaavat
Tuomas Oijala
Punttisvastaava
Tero Jaakkola
Punttisvastaava
Webmasterit
Tuomo Vepsäläinen
Webmaster
Tommi Rantanen
Webmaster
Heikki Arbelius
Webmaster
TEK-kiltayhdyshenkilö
Tuomo Vepsäläinen
TEK-kiltayhdyshenkilö
Punttisvastaava
Jussi Lehtinen
Punttisvastaava
Maitotyttö
Elina Happonen
Maitotyttö
Dokumentoijat
Lauri Tolvas
Dokumentoija
Tuure Parkkinen
Dokumentoija
Heini Lehtonen
Dokumentoija
Reimari
Iiro Kulvik
Reimari
Kulttuuripersoonat
Jasu Koponen
Kulttuuripersoona
Anna Cajanus
Kulttuuripersoona
Juomanlaskijat
Jenni Räihä
Juomanlaskija
Juhana Nurmio
Juomanlaskija
Salli Hukkinen
Juomanlaskija
ISOvastaava
Anna Cajanus
ISOvastaava
Ulkojaos
Antti Mattila
Ulkojaos
Jasu Koponen
Ulkojaos
Henri Koponen
Ulkojaos
Tomi Alen
Ulkojaos
Varatilintarkastajat
Mikko Sjöberg
Varatilintarkastajat
Niki Kotilainen
Varatilintarkastajat
Namutädit
Outi Herkepeus
Namutädit
Anna Cajanus
Namutädit
Riipparivastaava
Juha Martikainen
Riipparivastaava
Kuntosalivastaavat
Henri Valkonen
Kuntosalivastaavat
Hannes Jouhikainen
Kuntosalivastaavat
Tero Forsberg
Kuntosalivastaavat
Tilintarkastajat
Jussi Valtonen
Tilintarkastajat
Tuukka Eloranta
Tilintarkastajat
Opintojaosto
Jussi Valtonen
Opintojaosto
Petri Valkama
Opintojaosto
Lauri Tolvas
Opintojaosto
Olli Tiainen
Opintojaosto
Atso Takala
Opintojaosto
Mikko Sjöberg
Opintojaosto
Nora Rosendahl
Opintojaosto
Esa Mononen
Opintojaosto
Juha Martikainen
Opintojaosto
Tuomas Koivunen
Opintojaosto
Sebastian Knight
Opintojaosto
Tommi Kemppainen
Opintojaosto
Paavo Häppölä
Opintojaosto
Linda Alanen
Opintojaosto
Talonmiehet
Tuomo Vierros
Talonmiehet
Tuukka Eloranta
Talonmiehet
Proleko?:n toimittajat
Petri Valkama
Proleko?:n toimittajat
Lauri Tolvas
Proleko?:n toimittajat
Mikko Sjöberg
Proleko?:n toimittajat
Reeta Kukkola
Proleko?:n toimittajat
Antti Koulumies
Proleko?:n toimittajat
Ilkka Heiskanen
Proleko?:n toimittajat
Paavo Häppölä
Proleko?:n toimittajat
Proleko?:n päätoimittaja
Outi Martikainen
Proleko?:n päätoimittaja
TEK-kiltayhdyshenkilö
Petri Valkama
TEK-kiltayhdyshenkilö
Webbitiimi
Ville Poikolainen
Webbitiimi
Jarno Lappalainen
Webbitiimi
Ilkka Heiskanen
Webbitiimi
Johan-Eerik Haataja
Webbitiimi
Reimari
Taneli Hirvola
Reimari
Kulttuuripersoonat
Outi Herkepeus
Kulttuuripersoonat
Anna Cajanus
Kulttuuripersoonat
Lukkarit
Sebastian Knight
Lukkarit
Tuukka Eloranta
Lukkarit
Juomanlaskijat
Tatu Virtanen
Juomanlaskija
Tommi Rantanen
Juomanlaskija
Outi Martikainen
Juomanlaskija
Arjo Laukia
Juomanlaskija
Reeta Kukkola
Juomanlaskija
ISOvastaava
Ville Poikolainen
ISOvastaava
Ulkojaos
Kitty Saikkonen
Ulkojaos
Lauri Potka
Ulkojaos
Eero Pekkanen
Ulkojaos
Jarno Lappalainen
Ulkojaos
Reeta Kukkola
Ulkojaos
Antti Koulumies
Ulkojaos
Johan-Eerik Haataja
Ulkojaos
Historiikkivastaava
Jussi Lehtinen
Historiikkivastaava
TEK-yhdyshenkilö
Tuomo Pesonen
TEK-yhdyshenkilö
Inttiyhdyshenkilö
Katja Ahtiainen
Inttiyhdyshenkilö
Äiti
Matti Paatsama
Äiti
Webmasterin kaverit
Tuomo Vepsalainen
Webmasterin kaverit
Eero Palomaki
Webmasterin kaverit
Janne Kalliomaki
Webmasterin kaverit
Webmaster
Antti Manninen
Webmaster
ESTIEMtoimihenkilöt
Juuso Takalainen
ESTIEMtoimihenkilöt
Nora Rosendahl
ESTIEMtoimihenkilöt
ISOVastaava
Iiris Kolu
ISOVastaava
Varatilintarkastajat
Tomi Lahdemaki
Varatilintarkastajat
Lotta Haakana
Varatilintarkastajat
Riipparivastaava
Linda Alanen
Riipparivastaava
Kuntosalivastaavat
Henri Valkonen
Kuntosalivastaavat
Hannes Jouhikainen
Kuntosalivastaavat
Tilintarkastajat
Antti Vassinen
Tilintarkastajat
Kristiina Kylakoski
Tilintarkastajat
Namutäti
Jenni Peratalo
Namutäti
Proleko?:n taittaja
Heidi Sivula
Proleko?:n taittaja
Opintojaosto
Lauri Tolvas
Opintojaosto
Juuso Soininen
Opintojaosto
Elina San
Opintojaosto
Maria Routti
Opintojaosto
Johanna Pynna
Opintojaosto
Esa Mononen
Opintojaosto
Aino Makisalo
Opintojaosto
Tomi Lahdemaki
Opintojaosto
Eveliina Koski
Opintojaosto
Sebastian Knight
Opintojaosto
Tommi Kemppainen
Opintojaosto
Paavo Happola
Opintojaosto
Linda Alanen
Opintojaosto
Talonmiehet
Eero Palomaki
Talonmiehet
Tomi Lahdemaki
Talonmiehet
Proleko?:n toimittajat
Heidi Sivula
Proleko?:n toimittajat
Jenni Peratalo
Proleko?:n toimittajat
Eero Palomaki
Proleko?:n toimittajat
Sanna Mutka
Proleko?:n toimittajat
Satu Alikoski
Proleko?:n toimittajat
Proleko?:n päätoimittaja
Olli Vitie
Proleko?:n päätoimittaja
Kulttuuripersoona
Outi Herkepeus
Kulttuuripersoona
Reimari
Nelli Lahteenmaki
Reimari
Lukkarit
Antti Suorsa
Lukkarit
Ville Heikkila
Lukkarit
Juomanlaskijat
Janus Timperi
Juomanlaskija
Timo Tervola
Juomanlaskija
Tuomas Oijala
Juomanlaskija
Katja Ahtiainen
Juomanlaskija
ESTIEM-toimihenkilö
Lauri Tolvas
ESTIEM-toimihenkilö
Diskonttaus 40 -vastaava
Kimi Arima
Diskonttaus 40 -vastaava
Tenttikokoelmavastaava
Jani Starczewski
Tenttikokoelmavastaava
Proleko?n toimittajat
Olli Vitie
Proleko?n toimittajat
Heidi Sivula
Proleko?n toimittajat
Mikko Ronkko
Proleko?n toimittajat
Proleko?n taittaja
Heidi Sivula
Proleko?n taittaja
Proleko?n päätoimittaja
Antti Suorsa
Proleko?n päätoimittaja
TEK-yhdyshenkilö
Tuomo Vierros
TEK-yhdyshenkilö
Webmaster
Janne Kalliomaki
Webmaster
Ilkka Heiskanen
Webmaster
Riipparivastaava
Paavo Happola
Riipparivastaava
Opintojaosto
Timo Vuori
Opintojaosto
Laura Virkki
Opintojaosto
Mailiina Turanlahti
Opintojaosto
Jani Starczewski
Opintojaosto
Maria Routti
Opintojaosto
Johanna Pynna
Opintojaosto
Aino Makisalo
Opintojaosto
Tommi Kemppainen
Opintojaosto
Riikka Jahkonen
Opintojaosto
Lotta Haakana
Opintojaosto
Kulttuurivastaava
Heidi Sivula
Kulttuurivastaava
Talonmiehet
Antti Suorsa
Talonmiehet
Saara Kujala
Talonmiehet
Heidi Hynynen
Talonmiehet
Ville Heikkila
Talonmiehet
Lukkarit
Antti Suorsa
Lukkarit
Ville Heikkila
Lukkarit
Juomanlaskijat
Petri Valkama
Juomanlaskija
Lauri Tolvas
Juomanlaskija
Jussi Tarvainen
Juomanlaskija
Paavo Happola
Juomanlaskija
ISOvastaava
Julia Venesmaa
ISOvastaava
Tietotekniikkajaosto
Antti Vassinen
Tietotekniikkajaosto
Antti Suorsa
Tietotekniikkajaosto
Jenni Stenman
Tietotekniikkajaosto
Mikko Laine
Tietotekniikkajaosto
Janne Kalliomäki
Tietotekniikkajaosto
Opintotoimikunta
Mailiina Turanlahti
Opintotoimikunta
Johanna Pynnä
Opintotoimikunta
Tuomo Pesonen
Opintotoimikunta
Aino Mäkisalo
Opintotoimikunta
Mikko Lauerma
Opintotoimikunta
Ville Karttunen
Opintotoimikunta
Tuukka Eloranta
Opintotoimikunta
Kiltahuonejaosto
Antti Vassinen
Kiltahuonejaosto
Johanna Pynnä
Kiltahuonejaosto
Heikki Henttu
Kiltahuonejaosto
Tuija Heinonen
Kiltahuonejaosto
Henrik Dahl
Kiltahuonejaosto
Tenttikokoelmavastaava
Tuomo Pesonen
Tenttikokoelmavastaava
Proleko?n toimittajat
Heidi Sivula
Proleko?n toimittajat
Olli Pakarinen
Proleko?n toimittajat
Marja Ollila
Proleko?n toimittajat
Anne-Mari Laiho
Proleko?n toimittajat
Anni Kauranen
Proleko?n toimittajat
Carlos Canto
Proleko?n toimittajat
Proleko?n päätoimittaja
Jenni Stenman
Proleko?n päätoimittaja
TEK-yhdyshenkilö
Riikka Jahkonen
TEK-yhdyshenkilö
Opintojaosto
Hanna-Kaisa Sävelkoski
Opintojaosto
Markus Mäkelä
Opintojaosto
Maija Kaukonen
Opintojaosto
Lotta Haakana
Opintojaosto
Kulttuurivastaava
Antti Vassinen
Kulttuurivastaava
Lukkarit
Mailiina Turanlahti
Lukkarit
Sanna Lindeman
Lukkarit
Juomanlaskijat
Teija Seitola
Juomanlaskija
Heidi Hynynen
Juomanlaskija
Satu Alikoski
Juomanlaskija
ISOvastaava
Jenni Stenman
ISOvastaava
WWW-toimikunta
Antti Suorsa
WWW-toimikunta
Mikko Laine
WWW-toimikunta
Eveliina Koski
WWW-toimikunta
Heikki Henttu
WWW-toimikunta
Abi-infotoimikunta
Maria Routti
Abi-infotoimikunta
Taija Rajala
Abi-infotoimikunta
Pasi Kuusela
Abi-infotoimikunta
Anni Kauranen
Abi-infotoimikunta
Opintotyöryhmä
Antti Suorsa
Opintotyöryhmä
Liina Saarinen
Opintotyöryhmä
Merja Nurminen
Opintotyöryhmä
Anni Kauranen
Opintotyöryhmä
Riikka Jahkonen
Opintotyöryhmä
Talonmies
Teppo Rinta-Filppula
Talonmies
Jäsenrekisterivastaava
Mikko Lauerma
Jäsenrekisterivastaava
Yrittäjyyskoordinaattori
Risto Pietila
Yrittäjyyskoordinaattori
Ranzuroopet
Antti Parnanen
Ranzuroopet
Lauri Leino
Ranzuroopet
Heikki Henttu
Ranzuroopet
Tenttikokoelmavastaava
Mikko Laine
Tenttikokoelmavastaava
Proleko?n toimittajat
Mikko Valtonen
Proleko?n toimittajat
Sakke Turunen
Proleko?n toimittajat
Mikko Ronkko
Proleko?n toimittajat
Marja Ollila
Proleko?n toimittajat
Anni Kauranen
Proleko?n toimittajat
Juho Juopperi
Proleko?n toimittajat
Proleko?n päätoimittaja
Anne-Mari Laiho
Proleko?n päätoimittaja
Lukkarit
Juuso Seppala
Lukkarit
Merja Nurminen
Lukkarit
Olli Lehtonen
Lukkarit
Liisa Ikonen
Lukkarit
Juomanlaskijat
Maria Routti
Juomanlaskija
Eveliina Koski
Juomanlaskija
Petteri Kauppinen
Juomanlaskija
ISOvastaava
Pekka Helkio
ISOvastaava
WWW-toimikunta
Timo Saloranta
WWW-toimikunta
Petri Lievonen
WWW-toimikunta
Heikki Laamanen
WWW-toimikunta
Niklas Kolster
WWW-toimikunta
Antti Halonen
WWW-toimikunta
Rasmus Ahvenniemi
WWW-toimikunta
Abi-infotoimikunta
Antti Liinakoski
Abi-infotoimikunta
Pasi Kuusela
Abi-infotoimikunta
Ville Karttunen
Abi-infotoimikunta
Sami Jauhiainen
Abi-infotoimikunta
Opintotyöryhmä
Anu Vilén
Opintotyöryhmä
Liina Saarinen
Opintotyöryhmä
Veli-Pekka Pulkkinen
Opintotyöryhmä
Ville Karttunen
Opintotyöryhmä
Niklas Kari
Opintotyöryhmä
Antti Bergholm
Opintotyöryhmä
Talonmies
Henrik Dahl
Talonmies
Jäsenrekisterivastaava
Niklas Kolster
Jäsenrekisterivastaava
Yrittäjyyskoordinaattori
Risto Pietilä
Yrittäjyyskoordinaattori
Ranzuroopet
Sanna Lindeman
Ranzuroopet
Ville Karttunen
Ranzuroopet
Jonas Alam
Ranzuroopet
Tenttikokoelmavastaava
Marko Pelkonen
Tenttikokoelmavastaava
Proleko?n toimittajat
Helena Lakervi
Proleko?n toimittajat
Kai Kuikkaniemi
Proleko?n toimittajat
Petri Kortelainen
Proleko?n toimittajat
Juho Juopperi
Proleko?n toimittajat
Riipparivastaava
Pasi Kuusela
Riipparivastaava
Lukkarit
Teppo Rinta-Filppula
Lukkarit
Antti Bergholm
Lukkarit
Juomanlaskijat
Mailiina Turanlahti
Juomanlaskija
Antti Suorsa
Juomanlaskija
Heli Kinnunen
Juomanlaskija
Lotta Haakana
Juomanlaskija
Proleko?
Marko Mälkiä
Toimittaja
Killan talonmies
Jonatan Hongisto
Killan talonmies
Puhelinluettelon päivittäjä
Maija Hellman
Puhelinluettelon päivittäjä
Rantzuroopet
Juuso Seppälä
Rantzuroopet
Anni Kauranen
Rantzuroopet
Olli Aura
Rantzuroopet
WWW-toimikunta
Timo Saloranta
WWW-toimikunta
Mika Rahko
WWW-toimikunta
Tero Mäkinen
WWW-toimikunta
Mikko Laine
WWW-toimikunta
Heikki Laamanen
WWW-toimikunta
Abi-infotoimikunta
Risto Pietilä
Abi-infotoimikunta
Markus Mäkelä
Abi-infotoimikunta
Opintotyöryhmä
Liina Saarinen
Opintotyöryhmä
Santeri Korri
Opintotyöryhmä
Sampo Korppi-Tommola
Opintotyöryhmä
Niklas Kari
Opintotyöryhmä
Antti Bergholm
Opintotyöryhmä
Tenttikokoelmavastaava
Janne Väänänen
Tenttikokoelmavastaava
Riipparivastaava
Anni Kauranen
Riipparivastaava
Proleko?:n toimittajat
Janne Väänänen
Proleko?:n toimittajat
Juho Juopperi
Proleko?:n toimittajat
Esko Eerola
Proleko?:n toimittajat
Lukkarit
Jaakko Tuomainen
Lukkarit
Teppo Rinta-Filppula
Lukkarit
Juomanlaskijat
Mikko Rönkkö
Juomanlaskija
Liisa Ikonen
Juomanlaskija
Kaisa Fonsell
Juomanlaskija