Arvot

PRODEKON ARVOT

Vuosina 2016-2017 prodekolaiset määrittelivät 50-vuotisen historiansa kunniaksi yhteisölleen auki kirjoitetut arvot. Arvojen määrittely on organisaatioissa varsin yleistä, mutta opiskelija- ja alumniyhteisöissä harvinaisempaa. Arvojen määrittelyn perimmäinen tarkoitus on kuitenkin sama näissä kaikissa - luoda yhteenkuuluvuutta ja ohjata yhteisön toimintaa.

Arvojen määrittelyn perustaksi kesällä 2016 kysyttiin sekä opiskelijoilta että alumneilta, mitä prodekolaisuus heille merkitsee, mitä sen toivoisi merkitsevän ja minkälaisia arvoja prodekolaisuuteen itse liittää. Vastauksista löytyi ominaisuuksia, joita prodekolaisiin on perinteisesti liitetty, kuten kunnianhimo ja ahkeruus, mutta sitä enemmän kyselyn vastauksissa puhuttiin aiheista, jotka päivittäisissä keskusteluissa helposti unohtuvat. Nämä aiheet ovat sitäkin tärkeämpiä - yhteisöllisyys, kavereiden auttaminen, erilaisuuden kunnioittaminen sekä epäonnistumisten ja epätäydellisyyden arvostaminen. Kyselyn vastausten perusteella muotoillut arvot tiivistävät hyvin sen, mitä prodekolaisuus on ja mihin suuntaan haluamme kehittyä.