Prodeko Ventures

 

 

Prodeko Ventures on Aalto-yliopiston Tuotantotalouden kilta Prodekon ja Prodekon Alumnin perustama kehitysyhtiö. Yhtiön tavoitteena on auttaa prodekolaisia kasvuyrityksiä ja yksilöitä menestymään ja kasvamaan. Haemme 2500 hengen alumnistamme kuhunkin tilanteeseen ja toimialaan sopivan neuvonantajan. Kokeneet alumnimme toimivat myös mentoreina uran muutoskohdissa oleville prodekolaisille, esimerkiksi astuessaan ensimmäistä kertaa toimitusjohtajan tehtäviin. Prodeko Ventures voi myös tehdä aikaisen vaihteen sijoituksia yrityksiin, joissa toimivat prodekolaiset avainhenkilöt. Lisää kohdeyhtiöistä ja sijoitusportfolio löytyy Prodeko Venturesin kotisivuilta osoitteesta https://www.prodekoventures.com.

 

 

Mentorointiohjelma

 

Prodeko Venturesin kaupallisen alumnilta-alumnille mentorointiohjelman tavoitteena on luoda yhteisö, jossa prodekolaisiin kertynyttä vahvaa kokemus- ja osaamispohjaa jaetaan mentoroinnin kautta eteenpäin. Samalla pyrkimyksenä on edesauttaa yhä uusia prodekolaisia onnistumaan ja pääsemään lähemmäs täyttä potentiaaliaan.

Ohjelman fokuksessa ovat urallaan vahvasti etenevät prodekolaiset. Haemme ohjelmaan mukaan kasvuhakuisia prodekolaisia niin uran merkittävimmistä käännekohdista (mm. position vaihdokset tai vastuun laajeneminen) aina ensimmäiseen kertaan johtoryhmään tai hallitustehtäviin siirtyviin.

Laaja-alainen joukkomme mentoreita koostuu mm. Suomen johtavien pörssiyritysten johtoryhmä- ja hallitusammattilaisista, merkittävää menestystä startup-yrittäjyyden polulla saavuttaneista prodeko-alumneista sekä eri osaamisalueiden Suomen johtavista tekijöistä. Prodekolaisille tyypilliseen tapaan osaaminen ei rajoitu kapealle sektorille vaan mukaan lähteneet mentorit tarjoavat osaamistaan mm. seuraavilla osa-alueilla:

 • Johtaminen ja henkilökohtainen kasvu
 • Kasvubisneksen rakentaminen
 • Keskisuurten yritysten skaalaaminen uudelle tasolle
 • Yritysten uusiutuminen
 • Kansainvälistyminen ja listauttaminen
 • Globaalit liiketoimintastrategiat
 • Yritysten digitalisoituminen
 • Inhimilliset tekijät liiketoiminnan kovissa ratkaisuissa
 • Myynnin johtaminen
 • Asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen
 • Menestyksekkään kv-uran, muun elämän ja perheen yhdistäminen

 

Prodeko Ventures vastaa sekä mentoroitavien validoinnista että sopivan mentori-mentoroitava-parin löytymisestä. Vuoden mittainen mentorointiohjelma koostuu tutustumistapaamisesta, lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa järjestettävistä 1-on-1 tapaamisista sekä vapaamuotoisesta yhteydenpidosta mentorin ja mentoroitavan välillä. Ohjelma on ensisijaisesti suunnattu yrityksille, jotka haluavat tarjota lupaavimmille tulevaisuuden staroilleen parhaat mahdollisuudet kasvaa uuteen rooliinsa ja onnistua tulevissa haasteissa.

Mentoroinnin hinta koostuu kahdesta osasta. Prodeko Ventures ottaa 40 % kokonaishinnasta, mutta vähintään yhteensä 800€ tai 80€ per tapaaminen aloitusmaksuna mentorointiparin vahvistamisesta tutustumistapaamisen kautta. Tämän lisäksi mentori määrittää oman hintansa perustuen kokemustaustaan ja kykyynsä sitoutua mentorointiin. Hinnoittelulla haluamme taata jokaisessa tilanteessa sitoutuneen ja tavoitteellisen mentoroinnin toteutumisen, jossa pyritään takaamaan matchin yhteensopivuus ja molempien ohjelmaan panostaminen alusta loppuun.

Jo 400 prodekolaista on ilmoittanut olevansa käytettävissä neuvonantajaksi prodekolaiselle kasvuyhtiölle tai mentoriksi urallaan eteenpäin puskevalle prodekolaiselle. Jos haluat osallistua toimintaan niin päivitä profiilisi alumnirekistekisterissä ja aktivoi täpät "Minuun saa olla yhteydessä neuvonantajarooleista" ja/tai "Olen kiinnostunut ylimmän johdon mentorointitoimeksiannoista".