Fuksipisteistä

Fuksipistekortin tarkoituksena on ohjata fuksia taipaleellaan teekkariksi, eli tutustuttaa sinut Prodekoon ja teekkarikulttuuriin.

Ollaksesi esteetön teekkarilakin saamista varten mahdollisena wappuna, kortin tulee olla täytetty ohjeiden mukaisesti ja palautettu omalle fuksikapteenillesi myöhemmin ilmoitettavaan päivämäärään mennessä.

Kortista tulee suorittaa 10 pakollista pistettä ja vähintään 8 valinnaista pistettä. Fuksipisteitä myöntää fuksikapteeni pätevää ja todenperäistä selitystä vastaan.

 

 

Pakolliset (10)

Laulu (2n+1)
Laula 2n teekkarilaulua fuksikapteenillesi ja sanele teekkarihymni oikeaoppisesti. N vastaa laulavan porukan lukumäärää.

Opinto
Suorita kahdeksan (8) opintopistettä.

Historia
Osallistu Teekkarimuseon museokierrokselle.

Diskonttaus
Osallistu Prodekon vuosijuhlan, Diskonttauksen, järjestämiseen.

Isäntä
IE:n avustaminen jonkin tapahtuman järkkäilyssä.

Sikajuhla
Osallistu Sikajuhlien järjestämiseen

Fuksijäynä
Osallistu Fuksijäynään.

Sitsi
Osallistu sitseille.

XQ
Osallistu yritysvierailulle.

Alayhdistys
Osallistu jonkin AYY:n alaisuudessa toimivan yhdistyksen tai järjestön toimintaan.

 

Valinnaiset (8)

Abi-info
Pidä abi-infotilaisuus lukiollasi tai Prodekon abitapahtumassa.

Aktiivisuus
Osallistu aktiivisesti killan toimintaan esim. fuksiprojektitiimin tai toimariviran kautta.

Fabu
Fabulounas tai muuta aktiviteettia vanhemman kiltalaisen kanssa

Fuksitappo
Osallistu Fuksitappoon.

Hallituksen kokous
Osallistu Prodekon hallituksen kokoukseen.

Hyvinvointi
Osallistu Prodekon hyvinvointivalmennukseen.

Kansainvälisyys
Osallistu kansainväliseen tapahtumaan (Suomessa tai ulkomailla).

Kilta
Tutustu johonkin toiseen Otaniemen kiltaan esimerkiksi fuksibileiden, kiltiskiertelyn, tapahtuman tai jäsenyyden kautta. 

Kiltis
Vietä kiltiksellä vähintään tunti fuksikapteenin ollessa paikalla.

Kulttuuri
Osallistu Prodekon järjestämään kulttuuritapahtumaan.

Mekaanikko
Osallistu Otatarhan ajojen tai Laskiaisriehan ajoneuvon rakentamiseen tai itse tapahtumiin.

Poikkitieteellisyys
Osallistu AYY:n ulkopuolisen opiskelijajärjestön tapahtumaan.

Raittius
Osallistu PoRan urheilutapahtumaan.

Bilis
Tee käyttäjä biliskilkkeeseen ja pelaa vähintään yksi peli (sekä kirjaa se kilkkeeseen).

Vaikuttamis
Osallistu Prodekon kilta- tai vaalikokoukseen.

Yhteishyvä
Tee jotain hyvää yhteisöllesi: Siivoa kiltis, luovuta verta tai auta mummoja kaupassa.

 

Lisä

Fuksikapteeni myöntää jotain erittäin teekkarihenkistä tekoa vastaan. Ole esimerkiksi JULKKUMYYJÄ mahdollisena wappuna 2024!!

 

Prodekon fuksipisteistä

1§ Fuksipistevihko on henkilökohtainen ja se on voimassa 30. huhtikuuta asti.

2§ Teekkarilakin saamiseen Wappuna (jos sellainen päätetään järjestää) oikeuttavan esteettömyystodistuksen edellytyksenä on kaikkien pakollisten fuksipisteiden hyväksytty suorittaminen. Vapaaehtoisten pisteiden suorittaminen on vahvasti suositeltua.

3§ Fuksipisteitä myöntää Prodekon fuksikapteeni. Alayhdistykseltä saatavan pisteen kyseessä ollessa täytyy pisteet hyväksyttää fuksikapteenilla.

4§ Fuksipistevihko on virallinen asiakirja, joten sen väärentäminen tai muu vilpillinen käyttö on paitsi teekkarihengen vastaista myös rangaistavaa.

5§ Kaikki erikoistilanteet, kuten pisteiden vaihtoehtoinen suorittaminen, ratkaisee Prodekon fuksikapteeni oman harkintansa mukaan.