Prodeko Network

 


Prodekon yritysyhteistyön kiinteimmän osan muodostaa yritysverkosto Prodeko Network. Se kokoaa yhteen toimialoillaan johtavia suomalaisia suuryrityksiä ja on toiminut vuodesta 1994 alkaen. Jäsenyritykset osallistuvat maamme johtavan teknis-taloudellisen koulutusohjelman opiskelijoiden arkeen ja juhlaan ollen esillä killan toiminnassa useilla tavoilla.

 

 

Network-yritysten näkyvyys killassa

 

Näkyvyys kiltahuoneella ja kiltalaisten haalareissa sekä säännölliset yritysvierailut tekevät yritykset tutuiksi opiskelijoille heti ensimmäisestä syksystä alkaen. Yritysten harjoitustöitä ja työpaikkailmoituksia välitetään killan foorumeilla. Erityisen läheinen yhteistyömuoto on tuotantotalouden alkuvaiheen opiskelijoille järjestettävä Tuotantotalous 2 -kurssi, jolla esiintyy yksi luennoitsija kustakin Network-yrityksestä. Kurssin lisäksi monet Network-yritykset järjestävät perinteeksi muodostuneita vuosittaisia excursioita. Yritykset ovat olleet paljon esillä myös tukemalla Prodekon kulttuuritapahtumia kuten vuosijuhlaamme Diskonttausta. Lisäksi Prodekolla on paljon projektiluonteisesti järjestettäviä, yritysten tukemia tapahtumia kuten talouselämän ajankohtaisia aiheita käsittelevät Vision-seminaarit ja syksyisin käynnistyvä case-turnaus TIMES”Network-yrityksiltä kysytään ensin” on Prodekon yritysyhteistyötä ohjaava periaate. Prodeko Network- ja muusta yritysyhteistyöstä vastaa killan yrityssuhdevastaava, jolle voi osoittaa kaikki yhteistyöhön liittyvät kysymykset osoitteeseen yrityssuhteet@prodeko.org. 

 

 

Prodeko-network yritykset:


Fujitsu

Nordea

Metso

Microsoft

Neste

Nokia

Telia

Vaisala

KONE

ABB

Finnair