Prodeko Network

 

 

Prodekon yritysyhteistyön kiinteimmän osan muodostaa yritysverkosto Prodeko Network. Se kokoaa yhteen toimialoillaan johtavia suomalaisia suuryrityksiä ja on toiminut vuodesta 1994 alkaen. Jäsenyritykset osallistuvat maamme johtavan teknis-taloudellisen koulutusohjelman opiskelijoiden arkeen ja juhlaan ollen esillä killan toiminnassa useilla tavoilla.

 

 

Network-yritysten näkyvyys killassa

 

Näkyvyys kiltahuoneella ja kiltalaisten haalareissa sekä säännölliset yritysvierailut tekevät Network-yritykset hyvin tutuiksi Prodekolaisille opiskeluvuosien aikana. Yritysten harjoitustöitä ja työpaikkailmoituksia välitetään killan foorumeilla. Prodeko Network -yritykset saavat mahdollisuuden olla mukana jo ensimmäisellä viikolla toivottamassa opiskelijat tervettulleiksi Prodeko yhteisöön. Tämän lisäksi monet Network-yritykset järjestävät perinteeksi muodostuneita vuosittaisia excursioita. Yritykset ovat olleet paljon esillä myös tukemalla Prodekon kulttuuritapahtumia kuten vuosijuhlaamme Diskonttausta. Lisäksi Prodeko Network -yritykset ovat usein mukana tukemassa projektiluontoisesti järjestettävää Prodeko Seminaaria, joka käsittelee ajankohtaisia yritysmaailman kuumia kysymyksiä ja tuo yhteen Prodekon opiskelijat, alumnin ja Tuotantotalouden laitoksen. ”Network-yrityksiltä kysytään ensin” on Prodekon yritysyhteistyötä ohjaava periaate.

Prodeko Network- ja muusta yritysyhteistyöstä vastaa killan yrityssuhdevastaava, jolle voi osoittaa kaikki yhteistyöhön liittyvät kysymykset osoitteeseen yrityssuhteet@prodeko.org. 

 

 

Prodeko Network -yritykset:

 

Nokia (vuodesta 1995)

Metso (vuodesta 2006)

Vaisala (vuodesta 2010)

Neste (vuodesta 2012)

ABB (vuodesta 2016)

KONE (vuodesta 2016)

Nordea (vuodesta 2018)

UPM (vuodesta 2018)

RELEX (vuodesta 2019)

Visma (vuodesta 2021)