Ensimmäisen vuoden opinnot

Tällä sivulla on tietoa hyödyllisistä järjestelmistä, joita käytetään koulussa. Asiaa ja opittavaa on paljon, mutta muista ettet ole koskaan yksin. Ensimmäisellä viikolla käydään läpi tärkeitä asioita ja vanhemmat kiltalaiset ovat halukkaita auttamaan. Johdatus opiskeluun –kurssilla käydään läpi tärkeimmät asiat opintoihin liittyen ja se alkaa heti orientaatioviikon ensimmäisinä päivinä ilmoittautumalla kursseille sekä opettamalla yliopiston tietojärjestelmistä. Muista kysellä ISOilta neuvoja opiskelukäytännöistä, jos kysymyksiä herää. 

Kurssit koostuvat luennoista, lasku- tai muista harjoituksista sekä laajemmista harjoitustöistä. Opiskelijoilla on akateeminen vapaus, johon kuitenkin liittyy myös paljon vastuuta. Enää sinulta ei tulla kyselemään, mitä olet tehnyt ja mitä aiot tehdä, vaan vastuu opinnoistasi on yksin sinulla. Opintojen eteen täytyy tehdä töitä, sillä ilman ajankäyttöä opintoihin on vaikea oppia juuri mitään. Kurssien sisältöjä voit tutkia MyCourses-portaalissa, joka sisältää kaikkien kurssien kotisivut.

Käy läpi myös Tuotantotalouden opinto-opasta ja koulutusohjelman kotisivuja. Niistä löytyy paljon tietoa, kursseista, tutkintorakenteesta ja sivuaineista. Sivut eivät ole aivan helppokäyttöisimmästä päästä, ja paljon hiljaista tietoa saa kyselemällä muilta opiskelijoilta esimerkiksi kiltiksellä. Kaikki jakavat vinkkejä opinnoissa onnistumiseen mielellään.

Kursseille ja tentteihin ilmoittaudutaan Weboodissa. Sieltä löytyvät kaikkien kurssien tiedot (mm. luento- ja harjoitusajat sekä tenttien ajankohdat). Järjestelmän käyttö opetetaan Johdatus opiskeluun -kurssilla.

 

Ensimmäisen vuoden kurssit

Fuksivuoden mallilukujärjestys on aika täysi ja ohjelmaa opintojen ulkopuolella riittää. Seuraavaksi luetellut kurssit ovat ehdotuksia, ja moni jättää jotakin pois, jos tuntuu ettei aika riitä kaikkeen. Vanha viisaus siitä, että kaikki kurssit ehtii suorittaa ennen valmistumista, pitää paikkansa ja toisena ja vielä kolmentena ja neljäntenäkin vuotena löytää paljon kavereita, joilta fuksikursseja on suorittamatta. Koulunkäyntiin on hyvä laittaa aikaa ja keskittyä, mutta stressiä on turha ottaa. Opiskeluvuodet ovat hienoa aikaa, ja jos tuntuu, että kiltatoiminta tai vaikka töissä käyminen vetävät puoleensa kursseja enemmän, uskalla rohkeasti jättää jotain pois. Opinnoista jää paljon enemmän käteen, kun niitä suorittaa hyvillä fiiliksillä hyvinvoinnistaan huolehtien eikä jaksamisensa äärirajoille itseään pakottaen. Jokainen opiskelee itseään varten - yliopisto ei ole enää lakisääteiseen oppivelvollisuuteen kuuluva pakollinen opinahjo. 

 

Fuksisyksynä ehdotetaan käytäväksi Johdatus opiskeluun -kurssin lisäksi seuraavat kurssit:

-Diskreetin matematiikan perusteet

-Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

-Tuotantotalous 1

-Ryhmätoiminta ja organisointi

-Ohjelmointi 1

Lisäksi monet käyvät vapaavalintaisen kurssin Kansantalouden perusteet ja aloittavat kurssin Tuotantotalous 2, joka on myös vapaaehtoinen.

Fuksivuoden keväällä käydään usein seuraavat kurssit:

-Matriisilaskenta

-Sähkömagnetismi

-Aineen rakenne

-Tietokannat

-Kestävä arvonluonti

Lisäksi vapaavalintainen Tuotantotalous 2 -kurssi jatkuu koko talven, ja toisen kotimaisen kielen (ruotsin) opintoja kannattaa suorittaa jo fuksivuonna, jos energiaa on. Lähteet kurssisuosituksille löytyvät täältä.

 

Opiskelumateriaali

Mahdollisuuksia opiskelumateriaalin hankkimiseen on monia. Kirjoja voi ostaa tai lainata ja kurssien sivuilta löytyy paljon materiaalia, jota on hyvä seurata kurssin edetessä. Vanhoilla kiltalaisilla ovat joutuneet itsekin joskus hankkimaan nämä kirjat, joten heiltä on hyvä kysellä materiaaleista. 

Aallon kirjastoista löytyy suuri määrä kurssikirjoja, joita kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan. Aalto Finnasta on mahdollista etsiä ja varata kirjoja. Parhaiten tutakurssien kirjoja löytyy TUAS-talon kirjastosta.

Välillä kurssikirjoja joutuu ostamaan. Valtaosaa kurssikirjoista myydään Akateemisessa- ja Suomalaisessa kirjakaupassa. Hintavertailu on suotavaa, sillä kirjojen hinnat saattavat vaihdella kauppojen välillä. Vertailua voi suorittaa myös googlaamalla, koska osa kirjoista löytyy helposti netistä.

Jos haluaa päästä halvemmalla, kannattaa kirjat ostaa käytettynä. Usein kirjojen myymisestä ilmoitetaan Prodekon erinäisillä sähköisillä kanavilla, joista lisää tiedotuskanavat–sivulla. Jos siis olet ostanut itsellesi kurssikirjan, voit myydä sen vaivatta eteenpäin, kun et enää tarvitse sitä. Kirjoja kannattaa myös kysellä lainaan vanhemmilta tieteenharjoittajilta.

Kurssimateriaalia julkaistaan usein MyCourses-palvelussa. Esimerkiksi luentokalvot, opetusmonisteet, malliratkaisut ynnä muut löytyvät usein helposti MyCoursesissa kurssin omilta sivuilta. Usein kurssikirjat myös tarjotaan elektronisina näillä sivuilla kurssin puitteiden mukaan. Ylipäätään kurssikirjojen merkitys kurssin oppimisessa ei ole täydet 100%, sillä oppimista tapahtuu myös ryhmätöitä tehden ja harjoituksiin apua kysyen ja googlaten. 

 

Kielten opinnot

Prodeko ja tutayhteisö on kansainvälinen ryhmä ihmisiä ja tulet toivottavasti olemaan opintojesi aikana tekemisissä vaihto-opiskelijoidemme kanssa tekemisissä. Kansainväliseen toimintaan kannustetaan lähtemään mukaan tukemalla vaihtoja ja matkustamista niin yliopiston kuin killankin puolesta. Näistä kerrotaan enemmän vuoden mittaan, joten kannattaa olla tarkkana seuraamassa erilaisia tapahtumia Prodekon sähköpostilistalla.

Kielillä puhuminen on arvokas taito ja kielikeskus tarjoaa mukavia ja laadukkaita kursseja. Tavallisimpien kielten lisäksi tarjolla on eksoottisempiakin kursseja kuten Kiinaa tai Japania. Kursseille ilmoittaudutaan lukukausien alussa. Suosituimmille kursseille kaikki halukkaat eivät mahdu. Ensimmäisen vuoden opiskelijana voi olla hankala päästä mukaan, mutta sinnikkyys palkataan. Opintopisteiden kertyessä opiskelijoita päästetään etusijassa kursseille mukaan.

Edessä häämöttävä vaihtovuosi tai harjoittelu ulkomailla lisää mahdollisuuksia opiskella kieliä ja kansainvälisiä kulttuureita. Aalto-yliopistolla, Perustieteiden korkeakoululla ja osastollamme on useita yhteistyösopimuksia korkeakoulujen kanssa ympäri maailmaa. Useat vaihto-ohjelmat tarjoavat mahdollisuuden viettää lukukauden tai -vuoden muissa maisemissa ja monet prodekolaiset ottavat tästä mahdollisuudesta ilon irti. Vuoden mittaa tulee paljon mielenkiintoista ohjelmaa ja tapahtumaa, joissa kerrotaan vaihto-opinnoista ja kokemuksista. Jos kielien opiskelu kiinnostaa, kannattaa kysellä niin vanhemmilta opiskelijoilta kuin myös Prodekon vaihto-opiskelijoilta, miltä heistä tuntuu olla uudessa ympäristössä.