Tutapäivätiimi

Aleksi Utriainen
Aleksi Utriainen
Tutapäivätoimari
Iiro Ukkonen
Iiro Ukkonen
Tutapäivätoimari
Severi Sinkko
Severi Sinkko
Tutapäivätoimari
Jaakko Rouste
Jaakko Rouste
Tutapäiväkoordinaattori
Markus Pirilä
Markus Pirilä
Tutapäiväkoordinaattori
Pihla Päivänsalo
Pihla Päivänsalo
Tutapäivätoimari
Niklas Linnanen
Niklas Linnanen
Tutapäivätoimari
Reeta Lalla
Reeta Lalla
Tutapäivätoimari
Sara Kivi
Sara Kivi
Tutapäivätoimari
Peter Blomqvist
Peter Blomqvist
Tutapäiväkoordinaattori

ÄnnÄ-jaos

Pekka Urvas
Pekka Urvas
N-toimettomuushenkilö
Roosa Toivakka
Roosa Toivakka
N-toimettomuushenkilö
Janne Sipola
Janne Sipola
N-toimettomuushenkilö
Severi Sinkko
Severi Sinkko
N-toimettomuushenkilö
Julia Sandelin
Julia Sandelin
N-toimettomuushenkilö
Anton Mikkonen
Anton Mikkonen
N-toimettomuushenkilö
Juho Mäki
Juho Mäki
N-toimettomuushenkilö
Oskari Leppä
Oskari Leppä
N-toimettomuushenkilö
Jaakko Lehtonen
Jaakko Lehtonen
N-toimettomuushenkilö
Matias Lehtinen
Matias Lehtinen
N-toimettomuushenkilö
Jonas Kuusela
Jonas Kuusela
N-toimettomuushenkilö
Markus Koljonen
Markus Koljonen
N-toimettomuushenkilö
Niina Ikonen
Niina Ikonen
N-vastaamaton
Sanni Hyytinen
Sanni Hyytinen
N-vastaamaton

Rahajaos

Atte Rantalainen
Atte Rantalainen
Tuomas Laukala
Tuomas Laukala
Aaro Hoisko
Aaro Hoisko
Leo Ala-Laurila
Leo Ala-Laurila
Kauppavastaava

Yhteisöjaos

Matias Ylä-Rautio
Matias Ylä-Rautio
Terdetaituri
Mikael Uusitalo
Mikael Uusitalo
Historioitsija
Joonatan Taponen
Joonatan Taponen
Historioitsija
Evangelos Spartiotis
Evangelos Spartiotis
Punttisvastaava
Kaisa Seppälä
Kaisa Seppälä
Maitotyttö
Aino Salmi
Aino Salmi
Maitotyttö
Mikael Rönnholm
Mikael Rönnholm
Terdetaituri
Toivo Rannila
Toivo Rannila
TEK-yhdyshenkilö
Juho Poteri
Juho Poteri
Terdetaituri
Pyry Paunio
Pyry Paunio
Vastuullisuuskansleri
Aaro Nieminen
Aaro Nieminen
Kiltis MacGyver
Elmer Nickels
Elmer Nickels
Biljardivastaava
Jenna Liinamaa
Jenna Liinamaa
Vastuullisuuskansleri
Iiris Leino
Iiris Leino
Namu Oy:n toimitusjohtaja
Niilo Lauha
Niilo Lauha
Vastuullisuuskansleri
Ville Kunnari
Ville Kunnari
Terdetaituri
Johannes Korpela
Johannes Korpela
Hyvis
Miika Imponen
Miika Imponen
Terdetaituri
Miika Imponen
Miika Imponen
Kiltis MacGyver
Veera Immonen
Veera Immonen
Hyvis
Emilia Helminen
Emilia Helminen
Namu Oy:n toimitusjohtaja
Robin Hansson
Robin Hansson
Biljardivastaava
Filemon Halmesmäki
Filemon Halmesmäki
Terdetaituri
Markus Autio
Markus Autio
Terdetaituri
Akusti Aaltonen
Akusti Aaltonen
Hyvis

Viestintäjaos

Risto Virtaharju
Risto Virtaharju
Dokumentoija
Mikael Uusitalo
Mikael Uusitalo
Dokumentoija
Reetta Uusitalo
Reetta Uusitalo
Viestintävelho
Miika Tuomimäki
Miika Tuomimäki
Viestintävelho
Ella Talme
Ella Talme
Some-omena
Kaisa Seppälä
Kaisa Seppälä
Dokumentoija
Kaisa Seppälä
Kaisa Seppälä
Viestintävelho
Pihla Päivänsalo
Pihla Päivänsalo
Viestintävelho
Niklas Linnanen
Niklas Linnanen
Viestintävelho
Heini Koivu
Heini Koivu
Dokumentoija
Emilia Helminen
Emilia Helminen
Dokumentoija
Alina Heikkinen
Alina Heikkinen
Some-omena
Emmi Alahonko
Emmi Alahonko
Some-omena

Opintojaos

Pekka Urvas
Pekka Urvas
Pääainevastaava
Roosa Toivakka
Roosa Toivakka
Pääainevastaava
Aleksi-Elias Ruohonen
Aleksi-Elias Ruohonen
Mentorointimanageri
Juho Poteri
Juho Poteri
Pääainevastaava
Niilo Lauha
Niilo Lauha
Mentorointimanageri
Touko Johtimo
Touko Johtimo
Mentorointimanageri
Sanni Hyytinen
Sanni Hyytinen
Pääainevastaava

Ulkojaos

Markus Töyrylä
Markus Töyrylä
Ulkotoimari
Markus Tarma
Markus Tarma
ESTIEM-toimari
Joona Lehtonen
Joona Lehtonen
Ulkotoimari
Meri Halme
Meri Halme
Ulkotoimari
Tiina Duan
Tiina Duan
Ulkotoimari

Yrityssuhdetiimi

Eemil Ylä-Nikkilä
Eemil Ylä-Nikkilä
YS-toimihenkilö
Venny Holmberg
Venny Holmberg
YS-toimihenkilö
Oskari Forsberg
Oskari Forsberg
YS-toimihenkilö
Martin Edelman
Martin Edelman
YS-toimihenkilö

Vuosijuhlatoimikunta

Marko Stevanovic
Marko Stevanovic
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Markus Pirilä
Markus Pirilä
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Benjamin Kari
Benjamin Kari
Disdollaraustirehtööri
Veera Fristadius
Veera Fristadius
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Charlie Cruz Kauppila
Charlie Cruz Kauppila
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen

Seminaaritoimikunta

Henna Sertti
Henna Sertti
Sedinaaritsaari
Olivia Rönnemaa
Olivia Rönnemaa
Seminaaritoimikunnan jäsen
Olli Mustajoki
Olli Mustajoki
Seminaaritoimikunnan jäsen
Aliina Heikkinen
Aliina Heikkinen
Seminaaritoimikunnan jäsen
Ronja Hartimo
Ronja Hartimo
Seminaaritoimikunnan jäsen
Emmi Ala-Honko
Emmi Ala-Honko
Seminaaritoimikunnan jäsen
Akusti Aaltonen
Akusti Aaltonen
Seminaaritoimikunnan jäsen

Kulttuurijaos

Veikko Valtonen
Veikko Valtonen
Kulttuuripersoona
Oskar Renholm
Oskar Renholm
Kulttuuripersoona
Faeq Qanezadeh
Faeq Qanezadeh
Kulttuuripersoona
Karoliina Pitkänen
Karoliina Pitkänen
Kulttuuripersoona
Kasperi Koski
Kasperi Koski
Kulttuuripersoona
Jonna Komulainen
Jonna Komulainen
Kulttuuripersoona
Robert Hakkarainen
Robert Hakkarainen
Kulttuuripersoona
Olli Hakala
Olli Hakala
Kulttuuripersoona

Mediajaos

Juuli Ylönen
Juuli Ylönen
Abitiimin jäsen
Reetta Uusitalo
Reetta Uusitalo
Prolekon toimittaja
Mikael Uusitalo
Mikael Uusitalo
Webbitiimin jäsen
Rasmus Uusipaikka
Rasmus Uusipaikka
Webbitiimin jäsen
Laura Ukkonen
Laura Ukkonen
Prolekon taittaja
Aaro Törnblom
Aaro Törnblom
Abitiimin jäsen
Tommy Stenius
Tommy Stenius
Prolekon toimittaja
Aino Soinio
Aino Soinio
Prolekon toimittaja
Oskari Silvoniemi
Oskari Silvoniemi
Webbitiimin jäsen
Samuel Santonen
Samuel Santonen
Abitiimin jäsen
Voitto Saarinen
Voitto Saarinen
Prolekon toimittaja
Ville Räsänen
Ville Räsänen
Abitiimin jäsen
Antti Ranta
Antti Ranta
Prolekon toimittaja
Toivo Rannila
Toivo Rannila
Prolekon toimittaja
Rasmus Rannanpää
Rasmus Rannanpää
Abitiimin jäsen
Pekka Prieur
Pekka Prieur
Prolekon toimittaja
Juho Poteri
Juho Poteri
Prolekon toimittaja
Lukas Pirker
Lukas Pirker
Prolekon toimittaja
Joonatan Pesonen
Joonatan Pesonen
Prolekon toimittaja
Sakari Palojoki
Sakari Palojoki
Webbitiimin jäsen
Pihla Päivänsalo
Pihla Päivänsalo
Prolekon toimittaja
Akseli Paakkola
Akseli Paakkola
Webbitiimin jäsen
Elmer Nickels
Elmer Nickels
Webbitiimin jäsen
Mikael Morén
Mikael Morén
Prolekon toimittaja
Markus Minkkinen
Markus Minkkinen
Prolekon toimittaja
Viljami Meriläinen
Viljami Meriläinen
Abitiimin jäsen
Lotta Mäntylä
Lotta Mäntylä
Prolekon taittaja
Niklas Linnanen
Niklas Linnanen
Webbitiimin jäsen
Jenna Liinamaa
Jenna Liinamaa
Prolekon taittaja
Laura Lehikoinen
Laura Lehikoinen
Prolekon taittaja
Niilo Lauha
Niilo Lauha
Prolekon toimittaja
Kristian Laine
Kristian Laine
Prolekon toimittaja
Teemu Koskiahde
Teemu Koskiahde
Prolekon toimittaja
Akseli Köngäs
Akseli Köngäs
Abitiimin jäsen
Heini Koivu
Heini Koivu
Prolekon taittaja
Siiri Keränen
Siiri Keränen
Prolekon toimittaja
Elina Kärkkäinen
Elina Kärkkäinen
Abitiimin jäsen
Joel Jussila
Joel Jussila
Abitiimin jäsen
Leevi Jäkälä
Leevi Jäkälä
Webbitiimin jäsen
Miika Imponen
Miika Imponen
Prolekon toimittaja
Aleks Hiidenhovi
Aleks Hiidenhovi
Webbitiimin jäsen
Matias Havukainen
Matias Havukainen
Abitiimin jäsen
Meri Halme
Meri Halme
Abitiimin jäsen
Charlie Cruz Kauppila
Charlie Cruz Kauppila
Webbitiimin jäsen
Emmi Alahonko
Emmi Alahonko
Abitiimin jäsen
Akusti Aaltonen
Akusti Aaltonen
Prolekon taittaja

Tapahtumajaos

Juuli Ylönen
Juuli Ylönen
Juomanlaskija
Anton Vepsä
Anton Vepsä
Juomanlaskija
Santtu Vaalamo
Santtu Vaalamo
Lukkari
Aleksi Utriainen
Aleksi Utriainen
Lukkari
Markus Töyrylä
Markus Töyrylä
Juomanlaskija
Aaro Törnblom
Aaro Törnblom
Juomanlaskija
Olivia Rönnemaa
Olivia Rönnemaa
Juomanlaskija
Pekka Prieur
Pekka Prieur
Lukkarikisälli
Joonatan Pesonen
Joonatan Pesonen
Lukkarikisälli
Emilia Ojala
Emilia Ojala
Juomanlaskija
Olli Mustajoki
Olli Mustajoki
Lukkari
Aada Mattila
Aada Mattila
Juomanlaskija
Lotta Mäntylä
Lotta Mäntylä
Lukkarikisälli
Kalle Kinnala
Kalle Kinnala
Lukkarikisälli
Joel Jussila
Joel Jussila
Juomanlaskija
Elisa Jääskeläinen
Elisa Jääskeläinen
Juomanlaskija
Miika Imponen
Miika Imponen
Lukkari
Matias Havukainen
Matias Havukainen
Juomanlaskija
Oskari Forsberg
Oskari Forsberg
Juomanlaskija
Leo Doineau
Leo Doineau
Juomanlaskija
Samu Bergman
Samu Bergman
Juomanlaskija

Jatkuvuustoimikunta

Veikko Valtonen
Veikko Valtonen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Pekka Urvas
Pekka Urvas
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Roosa Toivakka
Roosa Toivakka
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Timofei Telov
Timofei Telov
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Ella Talme
Ella Talme
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Severi Sinkko
Severi Sinkko
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Mika Siirilä
Mika Siirilä
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Julia Sandelin
Julia Sandelin
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Matleena Rinnekangas
Matleena Rinnekangas
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Lotta Oksala
Lotta Oksala
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Oskari Leppä
Oskari Leppä
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Teemu Koskiahde
Teemu Koskiahde
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Kaisa Korhonen
Kaisa Korhonen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Eeva Jokinen
Eeva Jokinen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Ilari Jokinen
Ilari Jokinen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Vilho Järvi
Vilho Järvi
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Roy Ihatsu
Roy Ihatsu
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Sanni Hyytinen
Sanni Hyytinen
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Aleks Hiidenhovi
Aleks Hiidenhovi
Jatkuvuustoimikunnan jäsen
Veera Fristadius
Veera Fristadius
Jatkuvuustoimikunnan jäsen

Vastuutoimarit

Risto Virtaharju
Risto Virtaharju
CTO
Arttu Seppänen
Arttu Seppänen
Abivastaava
Jaakko Rouste
Jaakko Rouste
Diskonttaustirehtööri
Niklas Linnanen
Niklas Linnanen
ESTIEM-vastaava
Jenna Liinamaa
Jenna Liinamaa
Diskonttaustirehtööri
Heini Koivu
Heini Koivu
Isovastaava
Vilho Järvi
Vilho Järvi
Päätoimittaja
Olli Hakala
Olli Hakala
Seminaaritsaari